Na Slovensku recyklujeme textil z áut patentovanou technológiou

Technológia na spracovanie vysokokvalitných textílií používaných v automobilovom priemysle, ktorú minulý týždeň oficiálne uviedli do trvalej prevádzky v obci Krajné (okres Myjava), prispeje k naplneniu záväzkov Slovenska vyplývajúcich z viacerých európskych smerníc a zároveň potvrdzuje výskumný a inovačný potenciál našich firiem.

„Naším zámerom bolo využiť nové poznatky v oblasti recyklácie automobilových textílií a začať zhodnocovať aj textilné odpady, ktoré končili nevyužité na skládkach. Často aj na čiernych,“ uviedol Juraj Plesník, konateľ spoločnosti PR Krajné.

Na vývoji technológie mechanickej recyklácie syntetických textílií STERED, ktorá je chránená patentom, sa podieľal Ústav textilnej techniky v Bratislave, do vývoja samotnej spracovateľskej linky sa zapojil Výskumný ústav chemických vlákien vo Svite. Výskumné práce boli realizované s podporou Recyklačného fondu.

Na ne nadväzovala úprava technologickej linky, ktorú spolufinancovala EÚ prostredníctvom Kohézneho fondu vo výške takmer 2 milióny eur.

Podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý sa spustenia prevádzky zúčastnil, spoločnosť ukázala odvahu slovenských podnikateľov ísť do niečoho, čo nemajú preskúmané. Výsledkom je slovenský patent, ktorý má otvorenú cestu nielen na Slovensku, ale aj mimo jeho hraníc.

3 smernice v 1

Juraj Plesník vysvetlil, že projekt nadväzuje na rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, ako aj na nevyhnutnosť plniť záväzky SR, ktoré vyplývajú z implementácie príslušných európskych smerníc do národnej legislatívy a ich cieľom je ochrana životného prostredia a zdravia obyvateľov.

Smernica 2000/53/ES stanovuje pre členské štáty EÚ záväzok do roku 2015 zhodnotiť až 95 % hmotnosti starého vozidla. V súčasnosti túto mieru plníme približne na 87 %. Jednou zo zostávajúcich rezerv predstavovali až doposiaľ textilné časti v automobiloch, ktoré tvoria asi 2,5 % hmotnosti vozidla. Na Slovensku totiž chýbal spracovateľ tohto druhu odpadu a syntetický textil z vyradených automobilov, ktorý sa vyznačuje dlhým polčasom rozkladu, končil na skládkach prípadne v špeciálnych spaľovniach.

Podľa šéfa spoločnosti PR Krajné v ostatných krajinách EÚ neexistuje takýto komplexný prístup k spracovaniu vyseparovaných textilných dielov zo starých vozidiel, ani k spracovaniu technologických odpadov z výroby nových automobilov.

Realizácia projektu tiež prispeje k plneniu ustanovení rámcovej smernice o odpade smernice 2008/98/ES, ktorá v rámci hierarchie nakladania s odpadom jasne uprednostňuje materiálové zhodnotenie odpadov pred skládkovaním.

„Treba tiež dodať, že finálne produkty recyklácie textilných odpadov môžu výrazne prispieť k napĺňaniu smernice EÚ 2003/10/ES o hluku,“ uviedol Plesník.

Nový izolačný materiál

Linka umožňuje spracovať zmiešané textilné odpady až zo 100 000 autovrakov ročne a zároveň ďalších minimálne 2 500 ton čistých textilných odpadov z výroby nových automobilov. Do regiónu prináša približne 50 nových pracovných miest.

Výsledný nový konštrukčný materiál s názvom STERED obsahuje syntetické materiály najmä vlákien polypropylénu, polyamidu a polyesteru osobitne vyvinuté pre automobily, kde sa kladú vysoké nároky na ich zvukové, tepelné a vibračné izolačné vlastnosti, odolnosť proti vlhkosti i plesniam. Majú tiež zníženú horľavosť, vysokú mechanickú odolnosť a hygienickú nezávadnosť.

Podľa Plesníka sa tým vytvoril predpoklad, aby STERED uspel v konkurencii iných izolačných materiálov pri budovaní zvukovoizolačných stien popri diaľniciach alebo nízkych protihlukových bariér okolo modernizovaných železníc tratí, ale aj pri hlukovej izolácii v priemyselných halách či jednotlivých konštrukcií bytov, ako sú podlahy či priečky.

Ďalšou výhodou materiálu má byť nízka uhlíková stopa. „Energetická náročnosť na výrobu nových výrobkov STERED je 3 až 5-krát energeticky úspornejšia, ako výroba tradičných izolačných materiálov na báze kameňa či skla, čo je zároveň plne v súlade s Akčným plánom Európskej komisie pre energetickú účinnosť,“ dodal konateľ spoločnosti PR Krajné.