Nemecko vyrába stále viac energie z obnoviteľných zdrojov

Zdroj - Flickr.com

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je v Nemecku na vzostupe. Najvýraznejší trend rastu je pozorovateľný najmä pri využívaní veternej energie. Avšak potenciál obnoviteľných zdrojov ani zďaleka nedosiahol svoje limity.

Od roku 2000 zvýšilo Nemecko výrobu energie z obnoviteľných zdrojov až štvornásobne. Pokým pred pätnástimi rokmi vyrobili z obnoviteľných zdrojov 40 terawatt hodín (TWh) energie, vlani to už bolo 157,4 TWh, tvrdí expert na energetiku Bernhard Chabot.

V roku 2014 Nemecko postavilo veterné elektrárne, ktoré v rámci EÚ vyprodukovali 30,4 % energie. Nasleduje ho Španielsko (17,9 %) a Spojené kráľovstvo (9,7 %). Podľa štatistík Európskej asociácie pre veternú energiu (EWEA) sa v priebehu jedného roka podarilo v Nemecku vyrobiť 5280 megawattow (MW) energie využitím veterných elektrární.

Na druhej strane veterné elektrárne ani zďaleka neprodukujú toľko energie ako by mohli. V roku 2013 Nemecko využilo svoje možnosti len na 18 %.V rámci EÚ tak skončilo na 22. mieste. „Tieto čísla sú katastrofa,“ povedal energetický analytik Craig Morris.

Výroba elektriny z veternej energie má však v Nemecku pomerne dlhú tradíciu. V krajine sú stále v prevádzke staršie systémy. Novšie zavádzajú Nemci postupne.

Nemecko navyše „trpí“  relatívne nepravidelnou intenzitou vetra na svojom území a podľa expertov by malo prehodnotiť rozloženie a technologické charakteristiky jednotlivých veterných elektrární

Vďaka veternému decembrovému počasiu vyprodukovali nemecké veterné elektrárne za jeden mesiac viac elektriny ako ktorýkoľvek iný mesiac predtým. Aj napriek narastajúcemu množstvu energie vyrobenej vo veterných elektrárňach je Nemecko stále pozadu za svojím severným susedom Dánskom, ktoré je svetovým lídrom vo využívaní veternej energie.

Veterná energia sa v súčasnosti využíva na Slovensku len v minimálnej miere. V súčasnosti sa na Slovensku nachádzajú tri veterné parky, ktoré však pokrývajú len malý zlomok vyrobenej energie.

Potenciál na výstavbu tohto typu elektrární majú najmä oblasti s minimálnou rýchlosťou vetra 5 metrov za sekundu.

Podľa Enviroportalu, informačného webu Ministerstva životného prostredia SR, je na Slovensku takýchto lokalít pomerne málo. Lokality s dobrými podmienkami sa nachádzajú na Kysuciach, Spiši a v Malých Karpatoch.