Neonikotínoidné postreky škodia včelám

Autor: pixtawan, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európska úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) opätovne varuje pred negatívnymi dôsledkami používania neonikotinoidných pesticídov a ich vplyvu na včely.

štúdii, ktorú EFSA vypracovala na požiadanie Európskej komisie,  skúmal  vplyv  postrekov na listy plodín s pesticídmi tiametoxám, klotianidín a imidakloprid. Používanie týchto látok na ochranu plodín, ktoré sú atraktívne pre včely je v súčasnosti v únii zakázané a to vo forme granúl či prípravkom na ošetrenie osiva.

„ Zákaz sa nevzťahuje už ale na použitie v ovocných sadoch po odkvitnutí, rovnako aj na použitie v skleníkoch. Navyše niektoré členské štáty Európskej únie si presadili výnimku ako napríklad nedávne povolenie týchto látok na ošetrenie repky vo Veľkej Británii,“ upozorňuje organizácie Greenpeace.

Komisia po zavedení prísnejších pravidiel v roku 2013 EFSA poverila preskúmať aj iné formy využívanie neonikotinoidných pesticídov.  

EFSA dnes potvrdila vysoké riziko pre včelstvo spojené s využívaním všetkých troch látok na ošetrenie listov plodín využitím postrekov.  Úrad nedokázal potvrdiť ale ani vyvrátiť vplyv týchto látok na iné druhy opeľovačov. Dôvodom sú chýbajúce dáta, ktoré by umožnili „komplexne zhodnotiť riziká“.

„Neonikotínoidy skutočne predstavujú závažnú hrozbu pre včely a pre budúcnosť nášho poľnohospodárstva. Európska komisia by mala na základe týchto vedeckých dôkazov rozšíriť európsky zákaz na všetky pestované plodiny a zamedziť možnostiam zneužívania výnimiek na národnej úrovni,“ uviedla Katarína Nikodemová, koordinátorka kampane Greenpeace Jedlo pre život.

„Nechemické alternatívy existujú a Európska únia by mala podporiť farmárov, aby ich aktívne využívali. Túto snahu by malo zároveň podporiť aj Slovensko,“ dodala.

Komisia tvrdí, že na základe týchto informácií by mohla zmeniť pravidlá týkajúce sa využívania neonikotinoidných postrekov. Správu musí ešte vyhodnotiť.

Výrobcovia neonikotínoidov upozorňujú na ich ekonomický prínos, pretože ničia škodcov veľmi úspešne. Ochranári však zdôrazňujú ekonomickú hodnotu včiel. Až 75 % plodín predávaných na globálnom trhu závisí od opeľovania. Komisia odahuje ich hodnotu na 14,6 miliárd eur.