Nestlé: Bez GMO nenakŕmite svet!

Európa síce prežíva demografický úpadok, ale celková svetová populácia rastie a s ňou sa zvyšuje aj dopyt po potravinách. Tento fakt výrazne prispieva aj k aktuálnemu rastu cien ryže, pšenice a ďalších komodít. „Bez geneticky modifikovaných plodín svet nenakŕmite!“ varuje v rozhovore pre Financial Times šéf Nestlé Peter Brabeck. Kritizuje európskych politikov, že odmietajú širšie využívanie biotechnológií v poľnohospodárstve: „Máme spôsob, ako urobiť poľnohospodárstvo dlhodobo udržateľným. Čo nám chýba, je politická vôľa.“

Brabeck poukazuje aj na konkrétne následky tejto politiky: „EÚ využíva politický tlak na niektoré africké krajiny, aby nepestovali GMO plodiny. Nemyslím si, že je to prospešné pre ich poľnohospodárstvo a zásobovanie jedlom.“ 

Európsky komisár pre obchod Peter Mandelson obvinenia odmieta: „Afrika si môže pestovať čo chce. Avšak prevažná časť jej poľnohospodárskeho exportu smeruje do EÚ, a tak je v jej prirodzenom záujme, aby produkcia spĺňala európske normy.“

Sú to predovšetkým jednotlivé národné vlády v EÚ, ktoré blokujú GMO. Komisia sa v mnohých prípadoch snaží prinútiť ich, aby takéto upravené plodiny akceptovali. Príkladom môže byť Poľsko. Brusel ho viackrát napadol pre zákaz pestovania/využívania GMO plodín bez relevantných vedeckých dôkazov.

Franz Fischler, bývalý člen Európskej komisie zodpovedný za poľnohospodárstvo je zástancom GMO poľnohospodárstva: „Technológia genetickej modifikácie dokáže poľnohospodárom umožniť pestovať plodiny aj v oblastiach, ktoré budú negatívne zasiahnuté klimatickými zmenami. Súčasne je možné GMO organizmy použiť aj pri výrobe biopalív, ktorých používaním sa dajú klimatické zmeny utlmiť.“

EK zastáva názor, že biotechnológie by mohli pomôcť riešiť potravinovú krízu sveta a komisári sú často frustrovaní, že členské štáty nerešpektujú ich odporúčania: „Ich odpor pramení z negatívnej verejnej mienky o GMO,“ cituje hovorcu Komisie FT. GMO potraviny by vo svojom jedálničku privítalo len 21 percent Európanov, tvrdí Brusel.

Ochranári a ekologickí aktivisti sú zásadne proti. Tvrdia, že GM rastliny majú negatívny vplyv na svoje prostredie a nikto dnes nevie povedať, ako sa ich konzumácia môže prejaviť na ľudskom zdraví z dlhodobého hľadiska. 

Prieskum Eurostatu z roku 2006 potvrdil, že až 62% európskych spotrebiteľov má obavy z rizika, ktoré môžu GMO potraviny predstavovať.

Na Slovensku robila prieskum o vnímaní GMO plodín agentúra Markant v roku 2003 a výsledky neboli jednoznačné:

  • 58% respondentov považuje použitie GMO v poľnohospodárstve za užitočné
  • ich použitie v potravinárstve už vníma ako užitočné len 35%, ako škodlivé ho označilo 40%
  • avšak iba 35% ľudí vedelo, čo je GMO
  • 40% respondentov potvrdilo, že informovanosť o GMO je veľmi nízka

Šéf Nestlé namieta, že obavy nie sú ničím podložené a „Američania jedia GMO potraviny už celé desaťročia a nič im nie je.“ Navyše, modifikované plodiny sú výnosnejšie. Podľa prieskumu amerického ministerstva poľnohospodárstva je výnos z GMO kukurice o 9% vyšší ako pri klasickej produkcii.