Nórsko do roku 2030 CO2 neutrálne?

Zdroj: Flickr; autor: AstridWestvang

Cieľom Nórska je stať sa CO2 neutrálnym do roku 2030. V rámci svojej snahy krajina vsadila na udržateľný rozvoj, environmentálnu legislatívu, obnoviteľné zdroje energie a čisté technológie. Medzi verejnosťou sa zaužívalo heslo „mestá v prírode, nie prírodu do miest“, píše britský The Guardian. 

Silným nástrojom je aj uhlíková daň. Z jej príjmov krajina financuje nové projekty, ako je napríklad zachytávanie a uskladnenie uhlíka. Podobnú daň sa pokúšali zaviesť aj niektoré ďalšie európske štáty. Podľa slov francúzskeho premiéra Fillona je však takýto krok na európskej úrovni nemožný, uvádza The Guardian.

Nórsko sa snaží presadzovať svoje politiky aj na medzinárodnej úrovni. S mnohými partnermi spolupracuje na výmene technológií a finančnej podpore. Okrem iného podporuje tiež medzinárodnú vedeckú spoluprácu v Európe, ale aj s USA, Čínou a Japonskom.

V roku 2009 získalo Oslo označenie tretieho najzelenšieho mesta Európy. Presadzuje sa ekologická hromadná doprava a menšie využívanie osobných áut.

Vzhľadom na svoju rozlohu má krajina relatívne malú populáciu a priemysel je založený na obrovských prírodných zdrojoch. Tieto faktory robia z Nórska bohatý štát, ktorý si môže dovoliť značné investície do obnoviteľných zdrojov.