Nové pravidlá obchodovania s emisiami nie sú dokonalé

Návrh nariadenia o pravidlách obchodovania s emisiami v tretej fáze (po roku 2013) sa nepáči ako členským krajinám EÚ, tak ani priemyselníkom a podnikateľom. Vyplynulo to z diskusie, ktorá sa v Bruseli uskutočnila 6. mája.

Problematickým ustanovením je najmä možnosť výnimky, ktorá členským krajinám umožní počas prechodného obdobia do roku 2016 nezapojiť sa do centralizovaného systému obchodovania s povolenkami. Podľa Komisie je výnimka „gestom pre tie členské štáty, ktoré sú rezervované voči jednotnej platforme“, hovorí Peter Zapfel, riaditeľ koordinačnej kancelárie Európskej komisie pre klimatické politiky.

Problém so spoločným systémom pre obchodovanie s emisiami majú najmä Nemecko a Veľká Británia. Spoločne so Španielskom a Poľskom vytvorili tzv. blokujúcu menšinu. Každá z krajín má svoj dôvod pre odmietanie spoločnej platformy:

  • terajší systém obchodovania vo Veľkej Británii zapája veľkú časť tamojšieho finančného sektora,
  • Nemecko v súčasnosti využíva čisto trhový mechanizmus pre obchodovanie, čoho sa nechce vzdať,
  • Španielsko a Poľsko zatiaľ nemajú žiadne skúsenosti s obchodovaním s emisiami aukčným spôsobom.

Súčasné znenie návrhu počíta s možnosťou výnimky z celoeurópskej schémy obchodovania s emisnými povolenkami do roku 2016. Francúzsko a väčšina členských krajín obhajuje spoločnú platformu; Diane Simiu z francúzskeho Ministerstva životného prostredia tvrdí, že takto sa dosiahne jednotná cena emisných povoleniek na celom trhu.

Simiu vyhlásila, že členské krajiny, ktoré majú nedostatok povoleniek, nechcú platiť za „chyby“ v obchodovaní tých krajín s povolenkami, ktoré ich majú nadbytok. Francúzsko preto v liste požiadalo Komisiu o vypracovanie návrhu prísnejšej regulácie o obchodovaní.

„Len za týchto podmienok budeme uvažovať o akceptovaní princípu výnimky,“ zdôraznila francúzska predstaviteľka.

Britská vláda však namieta a tvrdí, že spoločná platforma sama o sebe vyvoláva viacero otázok. "Myslím, že neexistuje predpoklad, že by bola centrálna platforma bezchybná. Nemáme pre to garanciu,“ vyhlásil zdroj z londýnskych kruhov. Doplnil, že by bolo nezmyslom vzdať sa napríklad „dvoch úplne fungujúcich platforiem“ – nemeckej a britskej.

V EÚ skôr „potrebujeme vytvoriť spoločné pravidlá“, aby sme sa vyhli deformáciám, doplnil britský predstaviteľ.

Veľká časť kritiky voči súčasnému návrhu nariadenia sa zakladá na absencii celoeurópskych spoločných pravidiel, podľa ktorých by mohlo fungovať i viac platforiem. Európskej komisii sa napríklad vyčíta, že nemyslí na dohľad medzi platformami, ani na sankčný mechanizmus pre platformu, ktorá nebude fungovať správne.

Medzi spoločnými pravidlami by sa malo objaviť najmä definovanie prístupu k platforme tak, aby sa zabezpečilo, že obchodovanie nebude ten – ktorý systém presahovať a nezníži tak likviditu, čo by malo dôsledok pre cenu emisií.

Riziko istoty alebo riziko nadbytku povoleniek?

Podnikatelia vyzvali Komisiu, aby čím skôr predstavila kalendár a časový plán, ktorý určí, kedy sa začne obchodovať výlučne aukčným spôsobom a aké budú konečné objemy dostupných povoleniek. Tvrdia, že odďaľovaním jeho prijatia narastá neistota na trhu.

Výrobcovia elektrickej energie napríklad tvrdia, že potrebujú, aby sa zabezpečilo obchodovanie s kritickým podielom povoleniek čo najskôr. Jasné pravidlá by im pomohli pri uzatváraní budúcich energetických kontraktov.

Trhoví analytici sú presvedčení, že Komisia musí najskôr vypracovať návrh komplexnej vyrovnávacej legislatívy, ktorá určí množstvo uvoľnených povoleniek pred rokom 2013. Cieľom je podľa nich vyhnúť sa nadbytku povoleniek na trhu.

„Je tu kríza dôvery,“ hovorí Imtiaz Ahmad, výkonný riaditeľ Morgan Stanley. V tomto smere vníma tretiu fázu obchodovania s emisnými povolenkami ako príležitosť pre nápravu chýb, ktoré sa objavili najmä v prvej, ale i v druhej etape.

Komisia by mala prijať nové nariadenie o obchodovaní s emisnými povolenkami do 30. júna 2010.