Obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo najmä vďaka priemyslu

Zdroj: EP

Je dôležité si uvedomiť, že v budúcnosti chce byť Komisia najmä sprostredkovateľom, skôr ako iba čisto regulačným orgánom. Tak môžeme lepšie nasmerovať investície súkromného sektora do zeleného rastu,“ naznačil eurokomisár pre životné prostredie Karmenu  Vella>na tlačovej konferencii.

EÚ sa v 7. Akčnom programe pre životné prostredie zaviazala do roku 2050 prejsť na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo, s vysokou kvalitou životného prostredia.

Podľa vlastných odhadov Komisie by tento prechod mohol stáť približne 270 miliárd ročne po dobu 40 rokov. Junckerov balíček sľubuje sprístupniť až 315 miliárd tým, že súkromným investorom  bude ručiť za risk v hodnote 21 miliárd.

„Niektoré z týchto investícií budú smerovať na zelené projekty,“ naznačil Vella novinárom na tlačovej konferencii Európskej environmentálnej agentúry, ktorá vydala správu o stave životného prostredia v únii.

„Prioritou tento Komisie je tvorba pracovných miest, rast a investície, ale tieto priority nebudú dosiahnuté pokiaľ sa nezapojí aj súkromný sektor,“ dodal eurokomisár.

Ochranári životného prostredia sú presvedčení, že súkromný sektor nedodá potrebnú „systematickú zmenu“ modelov výroby a spotreby.

„Priemysle sám o sebe nebude lídrom transformácie potrebnej na prechod k obehovému hospodárstvu – inak by to urobil už dávno,“ myslí si Ariadna Rodrigo z Priateľov Zeme. „Potrebujeme silný balíček právnych noriem zameraných na obehové hospodárstvo, aby sme vyslali jasný a dlhodobý politický signál, investície budú nasledovať,“ dodala.

„Komisia teraz kladie väčší dôraz na svoju úlohu sprostredkovateľa a nie regulátora. Ale to iba posilňuje pochybnosti o sile jej záväzkov,“ myslí si riaditeľ Európskeho environmentálneho úradu Pieter de Pous.

Ako ambiciózna bude Komisia?

Karmenu Vella v utorok naznačil, že nový balíček opatrení obehového hospodárstva, ktorý Komisia definitívne stiahla z pracovného programu, bude obsahovať širokú plejádu pravidiel priateľských k podnikateľskému prostrediu. Odmietol však špecifikovať, či nový balíček zachová rovnaké cieľa, ako ten starý – 70% recyklácia komunálnych odpadov, 80% recyklácia obalov a zákaz skládkovania recyklovateľných a biologicky rozložiteľných odpadov.

„Nie je to len o cieľoch. Chceme byť ambicióznejší aj na strane implementácie a strane výsledkov,“ vyhlásil Vella. „Ambiciózni budeme aj so zameraním sa na stranu produkcie a spotreby, aby sme dokončili pomyslený okruh,“ dodal.

„Chceme, aby budúce produkty boli trvanlivejšie, na viac, ako jedno použitie, opraviteľnejšie a recyklovateľnejšie,“ dokončil Vella.

EurActiv.sk/EurActiv.com