Obehové hospodárstvo v praxi: Čo si môžeme predstaviť?

Zdroj: NATUR-PAK

Európska komisia koncom roka opätovne predstaví balíček legislatívnych opatrení, ktorý má zmeniť súčasný lineárny charakter hospodárstva. Zmeniť sa má premisa vyťaž-použi-zahoď a otvoriť tak dvere inováciám a novým podnikateľským možnostiam.

Pre mnohých je koncept obehového hospodárstva založeného na úspore materiálov a energie ale aj efektívnom nakladaní s obmedzenými prírodnými zdrojmi doposiaľ neuchopiteľný.

Na Slovensku, ale aj v zahraničí ale už dnes existujú spoločnosti, ktoré sa týmito princípmi riadia a pri výrobe sa zameriavajú na prevenciu vzniku odpadov, opätovné použitie ale aj recykláciu a využívanie odpadových produktov, ktoré by inak skončili na skládke či v ovzduší.

Recyklovateľné plavky

Pôvodne austrálska značka plaviek Speedo nedávno predstavila nový model Powerflex Eco, ktorý využíva špeciálny nylon od talianskej spoločnosti Aquafil. Plavky sú tak 100- percentne recyklovateľné.

Speedo Talianom dodáva textilné útržky, ktoré vzniknú ako odpadový materiál pri výrobe značkových plaviek v Číne a tí ich následne premieňajú na nylon 6 nazvaný Econyl, ktorý je 100 % recyklovateľný bez toho, aby stratil na svojej kvalite. Zaujímavosťou je, že Econyl obsahuje aj zvyšky kobercov či starých rybárskych sietí.

Tradičný materiál využívaný na výrobu plaviek má príliš komplexnú štruktúru na to, aby ho recyklovali.

„Partnerstvo so Speedo USA potvrdzuje náš záväzok k životnému prostrediu. S programom spätného odberu ale aj vynaliezavosťou pri vytváraní materiálov, ktoré sa dajú nekonečne recyklovať uzatvárame slučku a vytvárame udržateľný výrobný proces,“ hovorí generálny riaditeľ Aquafilu Giulio Bonazzi.

Second-hand nie len pre oblečenie

Spoločnosť Re-Tek finančne alebo inak podporuje zber použitých IT výrobkov, ktoré následne prerobí, opraví a opätovne predá. Každý mesiac opraví približne 7000 počítačov, telefónov a inej elektroniky, pričom opätovne uvedie na trh až 80 percent z nich.

Re-Tek využije všetky užitočné časti elektroniky, či už na náhradné diely, alebo na získanie vzácnych kovov. Na skládkach končí iba niečo menej ako 1 % vyzbieraných produktov. S obratom 3,3 milióna libier ročne sa spoločnosť so svojimi ziskami delí aj s pôvodnými majiteľmi zariadení.  

Elektronický odpad je najrýchlejšie rastúcim prúdom odpadu v Európe. Darovaním starého počítača alebo telefónu na opätovné použitie podľa spoločnosti „najlepšie maximalizujeme ekonomickú hodnotu produktu.“ Oproti recyklácii ušetrí až 5 až 20-krát toľko energie.

Vedľajšie produkty nie sú odpad

Príkladom obehového hospodárstva na Slovensku je americká spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorá pri výrobe ocele a oceliarskych produktov využívajú viacero vedľajších produktov. Recyklujú napríklad konvertorový, koksárenský a oceliarsky plyn, ktorý následne využívajú na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.

Pri výrobe železa a ocele každoročne vyprodukujú aj približne milión ton tzv. trosky, ktorú následne predajú alebo opätovne zrecyklujú pri ďalej výrobe.

V granulovanej forme sa  vysokopecná troska využíva najmä pri výrobe portlandských troskových cementov, vysokopecných cementov a hydraulického vápna. V stavebníctve sa používa, ako pomaly tuhnúce spojivo do podkladových vrstiev ciest a diaľnic. V niektorých prípadoch môže nahradiť prírodný štrk, ktorého ťažba je záťažou pre životné prostredie.