OECD podporuje „zelenú ekonomiku“

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

Podľa ministrov bude „prechod k nízkouhlíkovej spoločnosti vyžadovať podstatný štrukturálny posun v ekonomike“. Pripustili tiež, že „to môž vytvoriť príležitosti, ale aj výzvy v oblasti konkurencieschopnosti (hoci sú často nadhodnocované), konkrétne pre priemysel, sektory a pracovníkov“, píše sa v tlačovom vyhlásení po stretnutí ministrov životného prostredia krajín OECD v Paríži (28.-29. apríl 2008).

„Dopady na konkurencieschopnosť a riziko vyhýbaniu sa obmedzeniam emisií možno riešiť, najmä v kontexte silnej medzinárodnej spolupráce a spoločných prístupov.“

Viacero európskych priemyselných sektorov znepokojuje potenciálna konkurencia z krajín, ktoré neprijali prísne regulácie emisií CO2. Európskych zákonodarcov varovali pred hrozbou vyhýbania sa reguláciám – európske firmy môžu premiestniť pod tlakom regulácií a zvýšených environmentálnych nákladov svoje operácie (a tým aj emisie) mimo EÚ, aby sa tým vyhli konkurencii firiem operujúcich v prostrediach s menšími „emisnými obmedzeniami“. Takéto obavy vyslovoval aj slovenský ťažký priemysel, napríklad hutnícky gigant US Steel Košice.

Brusel im ponúka ubezpečenie, že prijme protiopatrenia. Jednou z možností sú „emisné clá“ na dovoz z krajín bez prísnej regulácie, či bezplatné alokácie emisných povolenie vybraným sektorom v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť medzinárodnú dohodu o obmedzovaní emisií CO2.

Podľa OECD môžu byť zaujímavou alternatívou účasti na trhoch s CO2 aj takzvané sektorové dohody medzi priemyselnými odvetviami vo viacerých krajinách. Niektorí ministri sú si však „menej istí efektívnosťou takýchto prístupov“, píše sa vo vyhlásení.

Sektorové dohody, podporené investíciami do čistých technológií a ich transfermi, presadzujú najmä USA a Japonsko. EÚ žiada naopak vytvorenie globálneho trhu s emisnými povolenkami. Po summite EÚ-Japonsko sa však ukázali náznaky oslabovania postoja Bruselu.

Jednou z možností nájdenia medzinárodného kompromisu o nástupcovi Kjótskeho protokolu, ktorého platnosť vyprší v roku 2012, je „kaskáda zodpovedností“, tvrdí vyhlásenie OECD.

Ministri podľa vyhlásenia  zvažujú „široký výber komponentov, ako e spoločná vízia o dlhodobých cieľoch, záväzné strednodobé ciele pre rozvinuté krajiny, monitorovateľná, dokázateľná a verifikovateľná podpora financovania transferu technológií, a verifikovateľné znižovanie (emisií) pod základnú úroveň v rozvojových krajiných“.

Ďalšie rozhovory na vysokej úrovni o klimatickej politike prebehnú 6. júna na summite G8 v Japonsku.