Olympiáda v Londýne bude drahá, ale udržateľná

Jedným z ústredných bodov ponuky usporiadateľov letných olympijských hier v Londýne (27.7.-12.8.2012) bol prvok udržateľnosti.

Aby sa dosiahli stanovené ciele udržateľnosti, 98,5 % materiálu z demolácií sa opätovne použilo alebo recyklovalo pri konštrukcii betónových základov a štrukturálneho obloženia budov.  Kamene sa použili na zelených strechách nových budov a tie, ktoré mali určitú historickú hodnotu sa opätovne zasadili do nových cyklistických trás a chodníkov.

Environmentálne šetrná realizácia zahŕňa vyčistenie viac než 2 miliónov ton pôdy a demoláciu 200 nevyhovujúcich budov.

Rekord v použití recyklovaného materiálu prekonali samotné štadióny, na výstavbu ktorých sa opätovne využilo 30 % starého materiálu. Okrem toho na skládkach skončilo len 10 %odpadu, ktorý pri konštrukcii štadiónov vznikol, zvyšok sa buď použil inde, zrecykloval alebo inak zhodnotil.

Obdobný úspech sa podaril aj pri stavbe ostatných budov, napríklad hlavného centra pre vodné športy. Velodrom, kde sa budú konať napríklad halové cyklistické preteky využíva výlučne prirodzený ventilačný systém bez klimatizácie, na strechu sa namiesto klasických nosníkov použili oceľové káble.

Realizátori si udržateľnosť zadefinovali ako rovnováhu medzi environmentálnou, sociálnou a hospodárskou dimenziou, pričom zdôrazňujú význam sociálnej a trvalej komerčnej hodnoty, ktorá vznikne z celkových investovaných nákladov.

Súčasťou inkluzívneho prístupu už počas fázy plánovania a dizajnu konštrukčného procesu boli aj konzultácie s náboženskými skupinami, takže v spomínanom centre pre vodné športy je možné nájsť aj samostatnú miestnosť pre modlitby.

Štartovacia rampa do budúcna?

Po ukončení olympiády sa samotný Olympijský park, ktorého rozloha je 200 hektárov a vyrástol v bývalej industriálnej zóne v Stratforde, premenuje na Olympijský park kráľovnej Alžbety. Zariadenia budú slúžiť predovšetkým miestnym atlétom.

Ubytovacie jednotky v dedinách pre olympionikov a paralympionikom sa budú prenajímať a predávať ako rezidenčné štvrte, pričom ceny polovice z nich majú byť dostupné aj pre ľudí s nižšími príjmami. Spolu s novým univerzitným kampusom,  komunitným zdravotníckym strediskom a ďalšími novými stavbami by tak vo východnom Londýne, kde v súčasnosti žijú skôr sociálne slabšie vrstvy, mala vzniknúť úplne nová štvrť s názvom East Village.

Úrad zodpovedný za rozvoj a výstavbu nových priestorov a infraštruktúry pre olympiádu a za ich následné využitie (Olympic Delivery Authority) tvrdí, že 75 pencí z každej 1 libry  povedie k investíciám do dlhodobej transformácie v tejto oblasti mesta.

Profesor Bent Flyvbjerg a Allison Stewart z univerzity v Oxforde odhadli výšku celkových nákladov na olympijské hry v Londýne na 10 miliárd eur, čím by sa stala najdrahšou od roku 1992, kedy sa náklady rovnakého podujatia v Barcelone vyšplhali na 11,4 miliardy amerických dolárov.

Je možné, že letné hry v Pekingu v roku 2008 boli ešte drahšie, avšak čínske úrady nezverejnili údaje, ktoré by to umožnili porovnať.