Ombudsman EÚ vyšetruje testovanie na zvieratách

Zdroj: Flickr

Európska koalícia za ukončenie pokusov na zvieratách (ECEAE) hovorí, že exekutíva EÚ nebrala do úvahy nijaký dôkaz a nabáda ombudsmana aby preskúmal, či sa Komisia dopustila „nesprávneho úradného postupu“. Komisia musí vyjadriť svoje stanovisko k veci najneskôr do 30. apríla.

Diamandouros uviedol, že o otázku sa zaujíma široká verejnosť a pripomenul, že Lisabonská zmluva zaväzuje inštitúcie EÚ, aby udržiavali otvorený a pravidelný dialóg so skupinami občanov.

Sťažnosť vychádza zo správy Vedeckého výboru pre zdravotné a environmentálne riziká (SCHER), ktorý Komisiu vyzval k tomu, aby zvážila výhody alternatív k výskumu neľudských primátov.

V roku 2007 Európsky parlament požiadal Komisiu, aby vytvorila časový plán na poskytnutie alternatívy k používaniu neľudských primátov vo vedeckých experimentoch. V máji 2008 preto Komisia nariadila Vedeckému výboru pre zdravotné a environmentálne riziká, aby vypracoval stanovisko k možnosti nahradiť primáty vo výskume. V októbri 2008 Komisia zorganizovala verejné vypočúvanie o problematike, avšak ako ochrancovia zvierat, tak aj rady lekárov a pacientov označovali proces za nespravodlivý.

ECEAE následne v máji 2009 podala na úrad verejného ochrancu práv oficiálnu sťažnosť. Obvinila skupinu SCHER z nedostatočných skúseností s výskumom neľudských primátov, a že Komisia ignorovala dôkazy, ktoré predložili ochrancovia práv zvierat.

Verejný ochranca práv požiadal Komisiu, aby vysvetlila, ako boli vybraní experti z pracovnej skupiny. Chce tiež vedieť, na akom základe dospela Komisia k záveru, že SCHER zvážil všetky relevantné pripomienky z tretích strán.

Michelle Thewová, generálna riaditeľka ECEAE, vyšetrovanie privítala, avšak vyjadrila sklamanie nad tým, že ombudsmanovi trvalo príliš dlho, kým začal konať.

Vo svojom vyhlásení uviedla, že aj keď sa sťažnosti vyhovelo, môže byť príliš neskoro akokoľvek ovplyvniť právne predpisy o testovaní na zvieratách, ktoré sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

„Je skutočne neodpustiteľné, že by Európska komisia mohla prísť k takým jednostranným a nevedeckým správam od pracovnej skupiny, ktorá nemá skúsenosti ani pracovníkov s výskumom neľudských primátov,“ povedala Thewová.