OSN navrhuje platiť za ochranu biodiverzity

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

Správa s názvom Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (TEEB) pre miestnych a regionálnych zákonodarcov, ktorá bola zverejnená 9. septembra, ponúka „praktický návod“, ako čeliť problému narušenia biodiverzity na miestnej a regionálnej úrovni.

Žiada od zákonodarcov, aby zaviedli miestne platby za ekosystémové služby (PES). To by malo zabezpečiť vyššiu ochranu ekosystémov pred ich zneužívaním. Dodatočné odvody by mali byť zavedené za účelom zmiernenia devastácie unikátnych prostredí. V rámci ekonomického rozvoja sa má nepriaznivé využívanie životného prostredia vyvážiť výhodami v iných častiach regiónov.

Platby za ekosystémové služby sa považujú za „podnetný prístup k ochrane ekosystémových služieb kompenzáciou vlastníkov pôdy alebo jej využívateľov, ktorí si osvojili priaznivé postupy pre ekosystém“.  Počíta sa s ochranou jednotlivých typov biotopov alebo konkrétnych živočíšnych druhov.

Súkromné a verejné platby

Podľa správy sa platby zamerajú na ochranu rôznych druhov ekosystémových služieb, ktoré prispievajú k ľudskému blahu, od čistenia odpadových vôd po zachytenie a uskladnenie uhlíka, ochranu biodiverzity, udržovanie peknej krajiny, reguláciu slanosti a prevenciu pôdnej erózie.

Platby by mohli zahŕňať aj priame súkromné investície v prípadoch, kedy bude v záujme kupujúceho zabezpečiť a monitorovať služby, ako je napríklad firemná účasť v uhlíkových kompenzáciách v záujme klimatických zmien.

Priame verejné a vládne platby by mali zabezpečiť ekosystémové služby považované za „verejné tovary“, ako je zásobovanie vodou, alebo tie, ktorých príjemcov je ťažké identifikovať.

Správa zdôrazňuje, že ak sa činnosti niektorej zo zúčastnených skupín uskutočňujú za cenu iných, platby za ekosystémové služby by ich mali byť schopné kompenzovať.

Konečná podoba správy bude publikovaná budúci mesiac v Nagoya v Japonsku, kde sa uskutočnia medzinárodné rokovania o nových cieľoch pre biodiverzitu.