OSN zverejnilo zoštíhlenú verziu klimatickej dohody

Climate and Ecosystems Change Adaptation Research University: Flickr

Ambiciózny negociačný dokument, ktorý „zosekali“ z pôvodných 90 na 20 strán zaväzuje krajiny k ďalšiemu znižovaniu emisií aj po roku 2020 v snahe zabrániť otepľovaniu planéty o viac ako 2 stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnymi hodnotami. 

Vedci dlhodobo upozorňujú na negatívne dopady globálneho otepľovania, ktoré má za následok extrémne výkyvy počasia, suchá, záplavy a stúpajúcu hladinu oceánov. V prípade, že krajiny sveta nebudú konať, následky podľa nich budú katastrofálne a nezvratné.

Ako sa tento záväzok premietne do konkrétnych opatrení ostáva ešte stále otvorené.

„Strany majú za cieľ dosiahnuť do [ dátum X ] [vrchol celosvetových emisií skleníkových plynov], [nulový prírastok skleníkových plynov], [X- percentné zníženie skleníkových plynov], [prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo], [ uhlíkovú neutralitu]…,“ píše sa v dokumente, pričom záväzky v zátvorkách budú predmetom ďalších rokovaní.

Národné príspevky, ktoré mali krajiny OSN zaslať do začiatku októbra budú tvoriť základ pre konkrétne záväzky jednotlivých krajín.  Dokument však obsahuje klauzulu o tom, že ak dobrovoľné príspevky nebudú dostatočné na zastavenie globálneho otepľovania, krajiny budú musieť prostredníctvom „facilitovaného dialógu“ svoje záväzky prehodnotiť.

Podľa draftu zmluvy budú príspevky revidované každých 5 rokov, pričom chudobné krajiny majú nárok na „podporu“ na zvládnutie adaptácie na klimatické zmeny.

Veľkým problémom počas predchádzajúcich rokovaní bolo práve, kto má túto podporu financovať. Z dokumentu zatiaľ nie je jasné, či pôjde o fixné finančné príspevky bohatých krajín sveta, avšak predpokladá sa, že pôjde o vyššiu sumu ako 100 miliárd eur ročne sľúbených do roku 2020.

Vyjednávači však zdôraznil potrebu „diverzifikácie finančných zdrojov“ a ich mobilizáciu aj zo súkromného sektora.

Krajiny OSN teraz dokument preskúmajú a vyhodnotia na ďalšom stretnutí 19 -23. októbra v Bonne.  

Lídri krajín OSN sa zúčastnia iba otváracej ceremónie COP21 stretnutia, ktoré sa uskutoční 29. novembra – 5. decembra. Je to viac menej ochranné opatrenie zo strany organizátorov, keďže posledná konferencia bola doslova „unesená politickým chaosom“.