Otáľanie v boji s klimatickou zmenou zvyšuje náklady

Foto: Flickr.com / simonkoležnik (Creative Commons)

Rýchle opatrenia proti zmene klímy by pre svet znamenali menšie náklady než odkladanie záväzkov, ktoré sa štáty chystajú prijať po roku 2020. Závery štúdie inštitútov na čele s Medzinárodným ústavom pre aplikovanú systémovú analýzu vo Viedni, ktorá sa zakladá na 500 počítačových scenároch, upozorňujú na zvýšené výdavky, ktoré nás stojí boj s horúčavami, suchami, požiarmi či naopak záplavami.

Po neúspešnom klimatickom summite v Kodani v roku 2009 sa zmluvné štáty Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy nedokázali dohodnúť na texte novej globálnej dohody, ktorá by po roku 2012 naviazala na Kjótsky protokol. V roku 2010 v Cancúne súhlasili, že globálne otepľovanie udržia pod hranicou 2°C v porovnaní s pred-industriálnym obdobím. V juhoafrickom Durbane (2011) sa krajiny dohodli, že novú medzinárodnú zmluvu prijmú v roku 2015.

„Keď odložíte opatrenia o 10, 20 rokov, výrazne sa tým zmenšia šance, že sa nám podarí dosiahnuť cieľ 2°C,“ uviedol jeden z autorov štúdie Keywan Riahi. „Všeobecne sa vedelo že náklady rastú, keď sa akcia odkladá. Nebolo ale jasné, ako rýchle sa menia,“ dodal pre agentúru Reuters.

Čas hrá proti

Podľa štúdie je načasovanie obmedzovania emisií skleníkových plynov oveľa dôležitejšie ako iné faktory, napr. fungovanie klimatického systému, budúci dopyt po energiách, cena uhlíka alebo nové energetické technológie.

V súčasnosti podľa vedcov stačí, aby sa cena uhlíka pohybovala okolo €15 za tonu a šance na udržanie globálneho otepľovania pod limitom 2°C budú okolo 60 %. V roku 2020 už ale bude pre nadobudnutie rovnakej šance potrebné, aby cena uhlíka bola €75 za tonu. Ďalší odklad opatrení až do roku 2030 bude znamenať, že pri akejkoľvek cene CO2 sa cieľ dosiahnuť nepodarí.

Správa tiež ukazuje, že šance na splnenie dohodnutej hranice zvyšujú zelené politiky ako efektívnejšia verejná doprava alebo zatepľovanie budov. Boj s klimatickou zmenou môže uľahčiť aj využitie potenciálu nových technológií ako je zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS), ktoré je podľa niektorých scenárov vývoja zásadné.

(EurActiv/Reuters)