Pápež varuje pred dôsledkami globálneho otepľovania

Vatikán

„Náš domov je v troskách a to poškodzuje všetkých, ale najmä tých chudobných,“ vyhlásil pápež počas včerajšej audiencie na margo pripravovanej encykliky, ktorú ma k dispozícii britský denník the Guardian. „Je to moja výzva k zodpovednosti…žiadam všetkých, aby tento dokument prijali v otvorenom duchu,“ dodal.

Encyklika môže byť vnímaná ako ďalší z testov role pápeža ako jedného z najvplyvnejších svetových diplomatov. Začiatkom tohto roka pomohol „rozmraziť“ vzťahy medzi Spojenými štátmi a Kubov, dnes sa prostredníctvom okružného pápežského listu pokúsi ovplyvniť klimatické rokovania. Pápež navyše v septembri navštívi aj americký Kongres. O potrebe zaoberať sa klimatickými zmenami bude rozprávať aj na novembrovom klimatickom summite OSN.

Encyklika už zožala tvrdú kritiku zo strany konzervatívnych amerických Republikánov, ktorí vytrvalo odmietajú akékoľvek opatrenia v oblasti zmeny klímy. „Pápež by sa mal venovať svojej práci a my zase svojej,“ podotkol predseda environmentálneho výboru Senátu USA James Inhofe, ktorý je označovaný ako „veterán“ oponentov globálneho otepľovania.

Pápežskú esej zdvorilo, ale jasne odmietol aj republikánsky prezidentský kandidát Jeb Bus, ktorý vo svojom príhovore v New Hampshire povedal, že ako katolík Františka rešpektuje, ale nemôže „prijímať rady o hospodárskej politike od svojich biskupov či kardinála alebo pápeža“.

Pápež v približne 200-stranovom dokumente zhrnie teologický pohľad na environmetalizmus ale aj praktické rady, ako by sa podľa cirkvi malo k problému globálneho otepľovania pristupovať. V uniknutej eseji, ktorú v pondelok zverejnil časopis L´Espresso pápež kritizuje napríklad systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov s tým, že takéto „jednoduché riešenia“ vedú k špekuláciám na trhu.

Hoci argentínsky pápež tvrdí, že encyklika je určená pre všetkých, dokument zahŕňa aj časť určenú predovšetkým kresťanom. V nej hovorí, že príbeh o stvorení naznačuje, že ľudia majú Zemi slúžiť a nie ju ovládať.

Encyklika nebude len stanoviskom katolíckej cirkvi ku globálnemu otepľovaniu. Očakáva sa, že sa pápež dotkne aj témy „konzumnej spoločnosti“, a vykorisťovania chudobných krajín tými bohatými. Okrem postoju k životnému prostrediu bude dokument pravdepodobne obsahovať aj stanovisko k „tradičným hodnotám cirkvi“ a to vrátane odmietnutia antikoncepcie a potratov, ako niečoho „proti prírode“.