Peniaze EÚ na ochranu prírody sa míňajú neefektívne

Hoci projekty podporené z programu LIFE-Nature „výrazne prispeli“ k ochrane vybratých habitátov a druhov, Európsky dvor audítorov (ECA) poukazuje v správe zverejnenej v utorok na viacero nedostatkov v efektívnosti riadenia programu.

Hodnotenie poukazuje na nepresne definované kritériá udržateľnosti pri výbere projektov, nedostatočný dôraz na výsledky, neexistenciu plánov riadenia projektov a nedostatočnú informovanie verejnosti o ich výsledkoch.

Podľa Kikisa Kazamiasa z Európskeho dvoru audítorov, po zaslaní poslednej platby na účet realizátorov, „v rokoch 2002-2006 Komisia nevenovala projektom takú pozornosť, akú by mala“.

„Pár kozmetických zmien na jazerách, v horách či lesoch nestačí. Chceme dlhodobé, udržateľné zmeny.“ Kazamias zdôraznil potrebu udržať výsledky aj po tom, ako sa projekt skončí.

Projektom podľa ECA chýba dlhodobé riadenie. Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov sú nedostatočne stanovené vhodné indikátory.

Dvor audítorov si vo všeobecnosti myslí, že „v riadení a kontrolných systémoch Komisie je stále čo zlepšovať“ ak chceme zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu prírody, financované Komisiou, „splnili svoje ciele efektívnejšie, a boli udržané aj po zastavení financovania projektov z EÚ“.

Kazamias dúfa, že správa pomôže novej Komisii posvietiť si na nedostatky, napraviť ich a vyhnúť sa opakovaniu chýb.

Programy EÚ

LIFE je finančným nástrojom EÚ na podporu environmentálnych a ochranárskych projektov v Únii, ako aj niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susedných krajinách. Od spustenia v roku 1992 spolufinancoval asi 2 750 projektov. Na Slovensku takto získalo financie 12 projektov, napríklad pri ochrane dunajských lužných lesov, či obnove pieskových dún na Záhorí.

Súčasná schéma LIFE+ má rozpočet 2,14 miliardy eur (na roku 2007-2013), jej predchodca LIFE III (2000-2006) mal 0,96 miliardy eur.

Program riadi priamo Európska komisia a je najväčším európskym finančným nástrojom na implementáciu environmentálnych politík Únie.