Planéta stráca svoje bohatstvo

Credit: iStockphoto/Tammy Peluso

“Situácia skutočne nie je najlepšia. Pred niekoľkými rokmi sme si vytýčili cieľ 2010 – a dnes vidíme, že pomerne veľa živočíšnych druhov je na pokraji ohrozenia. Dokonca vyhubenia. Najvážnejšia situácia je s morskými živočíchmi. Je veľmi veľa problémov, ktoré budeme musieť v krátkej budúcnosti seriózne riešiť“, povedal komisár Janez Potočnik v diskusii pre reláciu Hlas Európy, ktorú Slovenská televízia odvysiela na programe STV 2 o 21.50. tento týždeň je hlavnou témou biodiverzita (EurActiv.sk, 3.júna 2010).

V oblasti životného prostredia sa pozornosť verejnosti zameriava skôr na klimatické zmeny, či veľké ekologické katastrofy. Odborníci však varujú, že ľudstvu hrozí ďalší veľký problém – znižovanie biodiverzity. WWF  odhaduje, že za posledných 35 rokov poklesla o viac ako štvrtinu. 

Život človeka je závislý od stability biosféry. Tá zas stojí na rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov, ale aj ekosystémov. Človek svojim pôsobením v prírode túto rozmanitosť znižuje – vytvára monokultúry, znečistením či ničením ekosystémov tlačí niektoré živočíšne druhy k vyhynutiu.

Rok 2010 bol prehlásený Európskym rokom biodiverzity. „Na medzinárodnej úrovni sa toho tiež veľa deje – máme teraz medzinárodný rok biodiverzity, a v októbri bude konferencia v Nagoji, ktorá bude niečo ako Kodanský summit pre klimatické zmeny, ale pre biodiverzitu“, hovorí komisár Potočnik v relácii Hlas Európy. Od pondelka do štvrtka zas v Bruseli prebiehali podujatia európskeho týždňa biodiverzity.

Podľa Potočnika je dôležitým nástrojom ochrany životného prostredia európska legislatíva REACH, regulujúca používanie chemických látok v priemysle. Jo Leinen, predseda Výboru EP pre životné prostredie (S&D) zas v diskusii pre STV vyzdvihol európsku sieť chránených území NATURA 2000. „Natura 2000 je koncept Európskej únie, vložiť do ochranného pásma vzácne plochy. Vlastne ich vyňať z pôsobnosti človeka. Chceme takto vytvoriť zvieratám a rastlinám neporušené oblasti, kde sa môžu ďalej vyvíjať. To platí tak pre sťahovavé vtáky, ako aj pre zvieratá, ktoré žijú u nás. Je to veľmi dôležitá politika Európskej únie pre ochranu prírody.“