Po rokovaniach v Bonne klimatická dohoda stále v nedohľadne

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

Šanca dohodnúť sa na novej klimatickej zmluve v mexickom Cancúne sa opäť o niečo vzdialila. Vyplýva to z rokovaní delegátov na prípravných jednaniach, ktoré sa skončili v piatok 6. augusta v Bonne.

Vyjednávač Spojených štátov Jonathan Pershing povedal, že sa rokovanie vrátili do doby pred uzavretím právne záväznej Kodanskej dohody. „Prišiel som do Bonnu s nádejou, že v Cancúne dôjdeme k dohode, ale v tejto chvíli mám o ňu obavy, pretože niektoré krajiny ustupujú od toho, čo sme dosiahli v Kodani.“

Rokovací text, ktorý má slúžiť ako podklad pre decembrové rokovania v Mexiku, počas rozhovorov v Bonne nabral na objeme a z pôvodných 17 strán je 34. Niektoré návrhy, ktoré sa v ňom teraz objavili, boli pritom z rokovacích textov v minulosti vyradené.

S vývojom klimatických rokovaní nebol spokojný ani vyjednávač Európskej únie Artur Runge.Metzger. „V Tianjine tú atmosférmu musíme otočiť,“ uviedol v odkaze na budúce (a posledné) kolo prípravných rokovaní, ktoré bude v októbri hostiť Čína.

Svoju nespokojnosť neskrývala ani európska komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard. „Pokiaľ sa rokovania nejakým smerom pohli, potom to bolo dozadu (…) Ak bude svet pokračovať týmto tempom, tak mu ten vlak ujde,“ prehlásila.

Rokovania sa podľa vyjednávačov zastavili v niektorých bodoch, na ktorých sa delegáti zhodli už počas minuloročnej konferencie v Kodani. Ide napríklad o monitoring objemu emisií skleníkových plynov, ktoré krajiny vypúšťajú do ovzdušia alebo o otázku, nakoľko by sa mali na znižovaní emisií podieľať vyspelé krajiny a nakoľko rozvíjajúce sa štáty.

Aliancia malých ostrovných štátov, ktorých existencia by bola v prípade nevratných klimatických zmien výrazne ohrozená, ešte pripomenula, že súčasné redukčné ciele, ku ktorým sa krajiny prihlásili v Kodanskej dohode, ku zvráteniu nepriaznivého trendu nestačia.

Podľa predsedníčky skupiny Dessimy Williams sa teraz „žiadny výrazný posun od dohody z Kodane nedá očakávať“, okrem iného aj s ohľadom na situáciu v Spojených štátoch, ktoré síce v decembri prisľúbili znížiť svoje emisie do roku 2020 o 17 % (v porovnaní s rokom 2005), ale s prijatím legislatívy stále otáľajú.

„Niektorí to berú ako signál, že by sa mal proces spomaliť alebo by sme mali na Spojené štáty počkať,“ komentuje to Williams.

Ako krok späť vnímajú vyjednávači tiež rokovania o odlesňovaní a ničení lesov (REDD), kde znovu došlo k diskusii, čo vlastne spadá do tejto problematiky.

Veľké nezhody stále panujú aj v otázke financovania opatrení súvisiacich s obmedzovaním emisií skleníkových plynov a adaptáciami na zmenu podnebia v menej vyspelých krajinách. V texte Kodanskej dohody sa štáty zhodli na tom, že do roku 2020 poputuje na opatrenia súvisiace so zmenami klímy 100 mil. dolárov. Do roku 2012 (teda posledného roku platnosti Kjótskeho protokolu), majú navyše vyspelé štáty takto uvoľniť 10 mld. dolárov ročne. Podľa Pershinga však rozvojové štáty v Bonne opäť požadovali čiastky, ktoré sú úplne „nereálne“.

(EurActiv s Reuters)