Poskytne EÚ klimatickú pomoc podľa plánu?

zdroj: TASR

V prijatej správe sa uvádza, že vynaložené prostriedky z tzv. štartovacej pomoci pomôžu v období 2010-2012 rozvojovým krajinám znížiť emisie a adaptovať sa na klimatické zmeny. Celkový záväzok Únie na dané obdobie je 7,2 miliardy eur.

Poskytnutá suma 2,2 miliardy eur je nižšia ako pôvodný záväzok na rok 2010, ktorý činil 2,4 miliardy eur. Čísla tiež naznačujú, že Únii bude v rokoch 2010-2012 na tento účel chýbať až 357 miliónov eur. Podľa nepotvrdených informácií je hlavným dôvodom zmena prístupu Talianska.

Zo správy vyplýva, že štyri členské krajiny nesplnili v roku 2010 svoje záväzky. Keďže čoraz viac členov Únie zápasí s nadmerným zadĺžením, dostupnosť prostriedkov na boj s klimatickými zmenami sa môže ešte viac skomplikovať.

Takmer polovica financií z EÚ šla v roku 2010 na nízkouhlíkové technológie, ktoré majú znížiť objem produkovaných emisií v chudobných krajinách, tretina na adaptačné projekty a ďalších 362 miliónov eur na ochranu lesov.

Polovica prostriedkov bola poskytnutá vo forme pôžičiek a 1,05 miliardy eur vo forme grantov.

Prijatú správu predstavia na klimatickej konferencii v Cancúne. Začína 29. novembra a financovanie boja s klimatickými zmenami bude kľúčovým bodom rokovaní.

Organizácie zamerané na boj s chudobou vyjadrili obavy, že klimatická pomoc EÚ  nezodpovedá predstave "novej a doplňujúcej," ale skôr recykluje už existujúce záväzky.

Vedúca kancelárie združenia Oxfam pre EÚ Elise Ford uviedla: "Európa má šancu si v Cancúne znovu vybudovať dôveru u chudobných krajín. Predložený návrh správy Únie o krátkodobom financovaní však naznačuje, že sa pokúša o zastierací manéver – namiesto toho, aby priznala, akú veľkú pomoc ešte treba poskytnúť najchudobnejším krajinám vyrovnať sa s devastujúcimi dopadmi klimatických zmien."

Ďalšie kroky

29. november – 10. december 2010 – klimatická konferencia OSN v Cancúne, Mexiko (COP16) Cieľom je zlepšiť rokovania o Kodaňskej dohode, neočakáva sa prijatie záväznej dohody.

28. november – 9. december 2011 – klimatická konferencia OSN v Južnej Afrike (COP17). Prijatie novej medzinárodnej zmluvy o klíme je možné.