Spotreba igelitiek sa má výrazne znížiť

Autor: foto76, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Europoslanci veľkou väčšinou hlasov podporili v prvom čítaní legislatívny návrh, podľa ktorého sa má zastaviť nehospodárne využívanie plastových tašiek. Ide o novelu smernice o obaloch a odpadoch (94/62/ES), ktorej návrh Európska komisia predložila v novembri 2013.

V Európskej únii sa ročne spotrebuje takmer 100 miliárd igelitových tašiek. Najviac rozšírené sú ľahké plastové nákupné tašky s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, ktoré sa vyznačujú nízkou hmotnosťou a vysokou odolnosťou proti znehodnoteniu. Často sa však využívajú iba jednorazovo. V životnom prostredí pritom môžu pretrvávať stovky rokov, často v podobe škodlivých mikroskopických častíc, ktoré sú obzvlášť nebezpečné pre život v moriach. Ohrozujú tak morské ekosystémy a živočíchy, ako sú vtáky a ryby, a tiež sa stávajú súčasťou takzvaných ostrovov odpadu v moriach a oceánoch.

Podľa štatistík Európskej komisie žalúdky až 94 % všetkých vtákov v Severnom mori obsahujú plastovú hmotu.

Údaje o spotrebe igelitiek sa medzi členskými štátmi výrazne líšia. Zatiaľ čo v Dánsku, kde je ich používanie zdanené, použije jedna osoba v priemere len 4 igelitky ročne, na jedného obyvateľa Poľska, Portugalska a Slovenska pripadá v priemere až 466 kusov týchto tašiek.

Ciele: 50 % do roku 2017, 80 % do roku 2019

Členské štáty by mali podľa europoslancov do roku 2017 znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek aspoň o polovicu a do roku 2019 až o 80 %. Využiť pritom môžu rôzne ekonomické nástroje, akými sú dane a odvody, ale aj obchodné obmedzenia a zákazy, ktoré by zabezpečili, aby obchody neposkytovali plastové tašky bezplatne.

Obdobne ako Dánsko, aj Írsko zaviedlo na igelitky daň, a to vo výške 22 centov. Výsledkom bolo zníženie ich spotreby o 80 %.

Z hľadiska potravinovej hygieny majú byť výnimkou plastové vrecká určené na zabalenie voľne uložených potravín, napr. mäsa, rýb a mliečnych výrobkov.

Do roku 2019 by mali byť plastové tašky určené na zabalenie ovocia, zeleniny a cukroviniek nahradené taškami z recyklovaného papiera alebo taškami, ktoré sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné. Podľa poslancov by sa tiež mali upraviť základné požiadavky týkajúce sa kompostovateľných a biologicky rozložiteľných obalov.

Opatrenia, ktoré si členské štáty zvolia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania obchodu medzi členskými štátmi.

Pozície

„Poslanci dnes výrazne posilnili navrhované pravidlá EÚ, ktorých cieľom je znížiť využívanie plastových tašiek a odpad z nich, a to najmä prostredníctvom záväzných európskych redukčných cieľov a požiadavky, aby sa za plastové tašky platilo. Ako ukázali krajiny, ktoré sú lídrami v tomto úsilí, dramatické zníženie spotreby týchto tašiek je aplikovaním ucelenej politiky ľahko dosiahnuteľné. Postupné, avšak rýchle sťahovanie týchto tašiek predstavuje ľahko uskutočniteľné riešenie všadeprítomného problému plastového odpadu v životnom prostredí,“ uviedla spravodajkyňa pre tento návrh Margrete Auken (Zelení/EFA, Dánsko).

„Mám veľkú radosť, že sa rýchlo posúvame vpred a teším sa na spoluprácu s novým Parlamentom po voľbách, aby sme sa pokúsili rýchlo prijať túto dôležitú iniciatívu,“ reagoval na hlasovanie europoslancov komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Verejná mienka je silne na strane zníženia používania ľahkých plastových tašiek, ale správanie verejnosti potrebuje postrčiť. To je jasná lekcia z členských štátov ako Írska, ktoré ukázali, že jednoduché opatrenia môžu viesť k veľkých zmenám,“ dodal.

Niektoré priemyselné asociácie sú znepokojené novými návrhmi.

„Zákaz plastových tašiek nie je riešením problému nezodpovednej likvidácie. Plán Parlamentu povedie k situácii, v ktorej niektoré krajiny zakážu plastové tašky, zatiaľ čo iné ich povolia. Takýto zlepenec pravidiel je proti myšlienke existujúcej legislatívy a škodí voľnému pohybu tovarov v Európe: je toto začiatok alebo koniec úspešného príbehu?“ zdôraznil Karl-H. Foerster, výkonný riaditeľ asociácie výrobcov plastov PlasticsEurope.

Obchodné združenie EuroCommerce tiež poukazuje na negatívne vedľajšie účinky návrhu. „Maloobchodníci uprednostňujú komplexný prístup k znižovaniu environmentálneho dosahu plastového odpadu, ktorý by sa najlepšie riešil v rámci revízie smernice o obaloch a odpadoch neskôr v tomto roku,“ uviedol šéf EuroCommerce Christian Verschueren.

Environmentalisti návrh obmedziť spotrebu igelitiek naopak silno podporujú.

Monica Verbeek z enviro-organizácie Seas at Risk zameranej na ochranu morí poznamenala, že europoslanci „uprednostnili želania európskych občanov pred priemyselnými skupinami. Tým, že to spravili na svojom poslednom zasadnuté, prispeli k pozitívnemu odkazu konania v environmentálnych záležitostiach“. Je však sklamaná z prístupu k biologicky rozložiteľnému plastu, ktorý sa neukázal ako riešenie problémov s odpadom v moriach.

Hnutie Zero Waste Europe, ktoré spája samosprávy a neziskové organizácie, privítalo výraznú podporu zo strany europoslancov. „O jeden krok bližšie k redukcii jednorazových plastových tašiek v Európe!“ uviedli s tým, že boj sa ešte neskončil.

Ďalšie kroky

  • 12. jún 2014: návrh preberú ministri členských krajín pre životné prostredie v Rade EÚ
  • 2. pol. 2014: ďalšie rokovania o finálnom texte novely medzi Parlamentom, ktorý vzíde z májových volieb, a Radou