Poslanci schválili zvýšenie emisných limitov pre ľahké úžitkové vozidlá

Zdroj: TASR; autor: Milan Kapusta

Európski poslanci pozmenili návrh Európskej komisie na obmedzenie emisií ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020. Navrhovaný limit 135 gramov CO2 na kilometer zvýšili na 140 g/km.

Výbor tiež podporil Komisiou odporúčané postupné ciele – do roku 2014 by tak mali výrobcovia zaručiť, že 75 % ich vozidiel spĺňa limity. V roku 2016 by celkový vozový park nemal vydávať viac CO2 ako 175 g/km.

Nová európska legislatíva má podporiť snahy EÚ o zastavenie rastu emisií v doprave. V roku 2009 už boli nastavené podobné limity pre osobné automobily. Ľahké úžitkové vozidlá tvoria približne 12 % všetkých cestných vozidiel a sú využívané predovšetkým menšími podnikmi.

Nižšie pokuty a vyššia podpora elektromobilov

Poslanci tiež schválili nižšie pokuty za porušenie limitov. Výrobcovia by tak od roku 2019 platili 95 eur za každý gram CO2, o ktorý ich automobil prekročí stanovený limit. Komisia pôvodne navrhovala120 eur za gram.

Väčšina poslancov vo výbore sa priklonila k názoru, že si priemysel ľahkých úžitkových vozidiel kvôli ťažkej hospodárskej situácii a dlhému výrobnému cyklu zaslúži miernejšiu reguláciu. Tiež z tohto dôvodu navrhli zvýšiť množstvo tzv. „superkreditov,“ ktoré výrobcom umožnia predávať naďalej automobily s vysokou spotrebou – avšak pod podmienkou, že budú zároveň vyrábať vysoko ekologické vozy (napríklad elektromobily).

Loby to skúša

Ochrancovia životného prostredia výbor kritizovali za oslabenie návrhu Komisie. Pritom ani ten podľa nich nebol dostatočne dôrazný. U niektorých vysoko predávaných typov dodávok už boli emisie znížené v porovnaní s rokom 2007 o 10 %. Návrh Komisie pritom od výrobcov požadoval zníženie emisií iba o 14 %, a to medzi rokmi 2007 a 2016, uviedol Greenpeace.

Skupina poslancov vo Výbore, Socialisti a zelení, pôvodný návrh Komisie podporovali a hlasovali proti upravenému textu. Podľa nich je zvýšenie emisných limitov výsledkom tlakov výrobcov automobilov.

„Podľa môjho názoru to proste automobilová loby skúša, ako sa len dá – dúfa, že sa prísnej legislatíve bude môcť vyhnúť. V skutočnosti je ale úplne schopná nariadenie splniť. Bez ambicióznej legislatívy navyše nebude mať priemysel žiadnu motiváciu emisie znižovať,“ uviedol český poslanec Európskeho parlamentu a člen výboru ENVI Pavel Poc (S&D).

Parlamentné výbory, ktoré sa zaoberajú dopravou a priemyslom, odporúčali redukovať emisie ľahkých úžitkových vozidiel znížením ich rýchlostných limitov. Konečný text však tieto opatrenia neobsahuje.

Navrhovanú legislatívu schválil výbor pomerne tesným rozdielom – 32 poslancov sa vyslovilo za upravený návrh, 25 proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

O schválení návrhu bude Európsky parlament hlasovať pred novembrovým plenárnym zasadnutím. Potom predstavia svoje postoje k návrhu jednotlivé členské štáty.