Prečo by sme mali recyklovať batérie?

Zdroj: European Commission

Vybité akumulátory a batérie zo starých počítačov, kamier, mobilov či áut obsahujú škodlivé látky a i napriek svojej malej veľkosti môžu nesprávnym nakladaním v prírode napáchať veľké škody. Na druhej strane recykláciou batérií je možné ušetriť významné množstvo prírodných zdrojov.

„Výroba olovených akumulátorov a batérií predstavuje viac ako 80 % spotreby svetovej výroby olova. Batérie sú z hľadiska zaťaženia životného prostredia najnebezpečnejším oloveným odpadom,“ upozorňujú aktivisti z Priateľov Zeme.

„Otrava olovom môže poškodiť nervový a reprodukčný systém, spôsobiť  vysoký krvný tlak, anémiu, stratu pamäte a v extrémnych prípadoch kómu a následnú smrť,“ varujú.

„Ak vybitá batéria skončí v koši a následne na skládke ľahko môže spôsobiť znečistenie pôdy alebo vody, preto je dôležité, aby sa spotrebitelia v čo najvyššej miere zapájali do triedenia odpadu a použitým batériám venovali viac pozornosti,“ uviedol Ronald Blaho riaditeľ spoločnosti ASEKOL SK, ktorá na Slovensku prevádzkuje systém triedeného zberu použitých batérií.

Veľa použitých batérií skončí v komunálnom odpade a veľa batérií sa len tak hromadí  v šuplíkoch slovenských domácností. Z prieskumov vyplýva, že v priemernej domácnosti sa nachádza až 49 použitých – vybitých batérií.  

„Každý z nás teda môže prispieť k oslave tohto dňa malým baterkovým upratovaním v domácnosti.  Použité batérie je možné odovzdať v každej predajni elektrospotrebičov“, dodáva Blaho.

Ako sa batérie recyklujú?

Dobrou správou je, že podľa informácií organizácie Battery Council viac ako 98 percent olovených batérií v rámci EÚ už recyklujeme.

Na rozdiel od skla, papiera a plastov na batérie nie sú vyhradené zvláštne koše. Zber olovených akumulátorov a batérií prebieha v špecializovaných predajniach, na obecných úradoch či vyhlásením mobilných zberov. V týchto priestoroch sú buď špeciálne kontajnery, nádoby alebo škatule.

Potom použité batérie a akumulátory firmy zaoberajúce sa recykláciou rozdrvia na jednotlivé časti a separujú, pričom každá frakcia sa spracováva samostatne. Roztriedený a rozdrvený materiál ďalej putuje do taviacej pece, čím sa získa predovšetkým olovo rôznej kvality ale aj zliatiny olova a polypropylén.

Narodeniny pána baterku?

Prvý Európsky deň recyklácie batérií vyhlásila Európska asociácia kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory Eucobat, ktorá združuje kolektívne systémy pre zber použitých batérií z 13 krajín. Cieľom týchto organizácií je zabezpečiť triedený zber použitých batérií, tak aby tieto nekončili na skládkach a v prírode, ale aby boli recyklované.

9. september zvolila organizácia pre oslavu Európskeho dňa recyklácie batérií zámerne, pretože v tento deň sa narodil slávny taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani (1737). Luigi  Galváni sa preslávil pokusmi  s tzv. živočíšnou elektrinou. Jeho bádateľská činnosť priviedla jeho súčasníka a oponenta Allesandra Voltu k zostrojeniu prvého galvanického článku, ktorého princíp sa stal základným konštrukčným prvkom všetkých elektrických batérií a akumulátorov.