Prevádzkovateľovi toxického odkaliska na brehu Dunaja pozastavili činnosť

Zdroj: TASR; autor: AP/Gyoergy Varga

Autority maďarského regiónu Győr -Moson-Sopron odmietli predĺžiť licenciu pre firmu Tata Enviromental Ltd. (TKV), ktorá spracujúcu odpad v odkalisku červeného kalu v blízkosti slovenských hraníc. Toxická kalová nádrž pri Dunaji, ktorú prešetruje aj Európska komisia, tak možno čoskoro ukončí prevádzku.

Odkalisko pri obci Almásfüzitő je podobné ako odkalisko kalu z hlinikárne v maďarskej Ajke, ktorého hrádza sa v októbri 2010 pretrhla a spôsobila ekologickú haváriu. Nachádzajú sa v ňom rôzne nebezpečné látky ako arzén, molybdén či bróm.

Spoločnosť TKV získala povolenie na uskladnenie nebezpečného aj bežného odpadu ešte v roku 2011. Odkalisko pokrýva zmesou rôzneho odpadu, pričom táto metóda mala podľa firmy fungovať ako kompostovanie a z nebezpečného odpadu vytvárať „nový produkt.“

Aktivisti z Greenpeace sa už niekoľko rokov snažia vyvrátiť tieto tvrdenia, ktoré podľa nich „nevychádzajú z profesionálnych základov“ a hovoria, že hmota, ktorá v Almásfüzitő vzniká napríklad z kovových minerálov, sute, odpadu zo sklovýroby, zo stavieb, odpadu z demolácii, ktorý obsahuje nebezpečný materiál a štrk, nemôže byť použitá na vytvorenie  „umelej pôdy“.

Komisia v júli zaslala Maďarsku oznámenie o začatí právneho konania, v ktorom konštatuje, „že niektoré činnosti nakladania s odpadom v danej oblasti, zamerané na rehabilitáciu zariadenia, boli vykonané nesprávne, čo má dôsledky pre ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.“

„V rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpadoch bol nebezpečný odpad zmiešaný s inými druhmi odpadu a neboli vykonané posúdenia vplyvu podľa smernice o biotopoch,“ dodáva európska exekutíva.

Teraz sa pridali aj maďarské autority, ktoré potvrdili, že „pri použitej technológii nie je možné biologicky rozložiť anorganické materiály s obsahom ťažkých kovov a preto ostávajú prítomné v uloženom odpade.“

To znamená, že keďže sa celkové množstvo ťažkých kovov nezmení počas spracovania a odpad je v praxi iba riedený, celá prevádzka je v rozpore s reguláciami pre nakladanie s odpadom pre EU, vysvetlili pre EurActiv zástupcovia Greenpeace Slovensko.

„Je to víťazstvo. Od roku 2011 sme spolu s maďarskými kolegami upozorňovali na riziká, ktoré odklasiko priamo na brehu Dunaja predstavuje pre životné prostredie. Oficiálne úrady nás doteraz ubezpečovali, že prevádzkovanie odkaliska riziko nepredstavuje. Teraz konečne pristúpili k nakladaniu s týmto nebezpečným odpadom zodpovedne," zakončila Katarína Nikodemová z Greenpeace.