Priemyselníci: Novela zákona o obaloch by zvýšila ceny

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prerokúvajú návrh na zavedenie nových recyklačných poplatkov, ktoré by sa mali týkať všetkých obalov výrobkov na slovenskom trhu. Zavedenie nových recyklačných poplatkov spôsobí zvýšenie nákladov podnikateľov v desiatkach miliónov eur, tvrdia spoločne združenia zastupujúce výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov zabalených v obaloch. Poslancom NR SR poslali otvorený list, v ktorom ich vyzvali, aby neprijali sporný pozmeňujúci návrh k novele zákona o odpadoch.

Pozmeňujúci návrh, ktorý priemysel znepokojuje, predložili spoločne Recyklačný fond (RF) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ide o návrh, ktorý sa prerokúva spoločne s návrhom novely zákona o odpadoch (č. 223/2001 Z.z.).

Zavedenie dodatočných recyklačných poplatkov v konečnom dôsledku zvýši ceny pre konečných spotrebiteľov a firmy zaťaží dodatočným administratívnym bremenom, informovali priemyselné združenia na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v Bratislave.

Dušan Janíček z Únie podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku a Rastislav Machunka zo Združenia výrobcov liehu a liehovín komentovali návrh nasledovne:

Dôvodom zavedenia nových ekologických poplatkov má byť potreba zvýšenia príjmu prostriedkov pre Recyklačný fond, ktoré by mali byť využité na vybudovanie systému separovaného zberu odpadov. Podnikateľom sa už teraz predpisuje účasť na zbere, zhodnocovaní a recyklácii odpadov z obalov zákonom č. 529/2002 Z. z. o obaloch. Tieto povinnosti zväčša zabezpečujú pomocou oprávnenej organizácie, ktorá ich združuje. Nové poplatky preto de facto znamenajú platbu dvoch rôznych recyklačných poplatkov.

Prijatie pozmeňujúceho návrhu spôsobí, že Slovensko bude prvým štátom EÚ, kde sa namiesto podpory separovania odpadov budú podporovať spracovatelia, ktorí si dovážajú lacný odpad zo zahraničia, vyhlásil dnes na tlačovej konferencii Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ Slovenského priemyselného združenia pre obaly a životné prostredie – SLICPEN.

Jurkovič vysvetlil obsah pozmeňovacieho návrhu a jeho nedostatky v krátkej prezentácii: