Princ Charles podporuje „vojnu“ proti klimatickým zmenám

Krátka správa

„Rád by som zablahoželal Komisii k nedávnemu legislatívnemu balíku o klimatických krokoch a obnoviteľných zdrojoch“, povedal 14. februára britský princ Charles.

Hoci princ hodnotí pozitívne načrtnuté riešenia a uskutočňovanie prvých krokov, z jeho úst zazneli aj kritické slová. EÚ spoločne s inými medzinárodnými organizáciami podľa neho zlyhali a nedokázali sa stať lídrami ochrany životného prostredia. Ide predovšetkým o občiansky pohľad. Tvrdí, že spoločnosti sa neponúka žiadna vízia, „nič, len argument, nesúhlas a uhýbanie.“

Boj proti klimatickým zmenám sa podobá vojne a preto treba zaujať „hrdinský a revolučný“ prístup. Dodal, že ak sa tak nestane, svet sa katastrofe nevyhne.

Podľa princa hrá v tomto smere kľúčovú rolu súkromný sektor. Rád by videl presúvanie „obrovských súm“ peňazí do krajín s vysokou hustotou tropických pralesov. Prostriedky by mohli pochádzať zo systému obchodovania s emisiami (ETS). Dažďové pralesy by mala podľa neho zachraňovať ruka trhu. Znamená to, že Brusel musí prestať diktovať členským krajinám, ako majú nakladať s finančnými prostriedkami získanými z ETS. Aby mohol takýto trhový mechanizmu fungovať, vyžaduje si to novú dohodu o schéme obchodovania s emisiami, dodal.