R&D zelených technológií napreduje aj napriek kríze

Účastníci Európskeho podnikateľský summitu sa minulý týždeň zamýšľali nad zelenými technológiami. Predstavitelia podnikateľskej sféry sa zhodli, že globálny hospodársky útlm treba považovať za príležitosť pre transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku. V tomto smere vyzvali EÚ, aby nezanedbala financovanie výskumu a vývoja eko-inovácií.

Janez Potočnik, komisár zodpovedný za výskum, zdôraznil, že na európskej úrovni sa rozhoduje len o 5 percentách prostriedkov, ktoré sú určené na výskum, a zvyšok financií z verejných zdrojov je v rukách členských krajín. Doplnil, že väčšia podpora inovácií neznamená preto len navýšenie prostriedkov, ale aj ich lepší manažment na národnej úrovni.

Základom pre zelenú transformáciu ekonomiky je zmena vzorcov spotrebiteľského správania sa Európanov, zhodli sa podnikatelia.

„Problémom v Európe je absorbčná [kapacita] trhu,“ doplnil Potočnik. Podľa neho, podporovať dopyt po zelených produktoch preto nie je otázkou peňazí, ale skôr regulácií a štandardizácie.

Patricia Ceysens, flámska ministerka pre inovácie, povedala, že politické nástroje môžu trh usmerniť na zelenú cestu. Potrebujeme zabezpečiť, aby sa „neviditeľná ruka slobodného trhu stala zelenou“, povedala. V tejto súvislosti poukázala najmä na dôležitosť energetického a klimatického balíka z decembra uplynulého roka a vyjednávania o novom klimatickom režime, ktorý nahradí Kjótsky protokol po roku 2012.

„Stanovenie správnej ceny za fosílne energie veľmi pomôže,“ povedala ministerka. Za kľúčové riešenia označila zelené finančné stimuly a zhodnocovanie zeleného rizikového kapitálu.

Európa v oblasti rizikového kapitálu zaostáva

Panelisti bloku o rizikovom kapitáli (27.3.) zdôraznili, že medzi líderstvom EÚ v oblasti ekologických inovácií a schopnosťou USA lákať rizikový kapitál a komercionalizovať produkty existuje veľká priepasť.

Rizikový kapitál hrá kľúčovú rolu ako hnacia sila čistých technológií a jeho objem ako v USA, tak i v EÚ narastá. Bart Diels, investičný riaditeľ firmy GIMV, ktorá sa zaoberá investovaním do rizikového kapitálu, poukazuje na fakt, že zatiaľ čo EÚ dobieha USA v množstve investícií, priemerná hodnota jedného amerického kontraktu je stále dvojnásobne vyššia než v EÚ.

Rozhodujúce sú verejno-súkromné partnerstvá

Jean-Noël Durvy, riaditeľ DG Podnikanie a priemysel, zodpovedný za politiky na podporu inovácií, povedal, že verejno-súkromné partnerstvá sú dôležité pre zelené technológie zvlášť v Európe, pretože je v povahe starého kontinentu podstupovať na trhu menšie riziko, než aké podstupuje priemerný americký investor.

Hovorí, že Európa má nedostatok investorov, ktorí by vložili svoje prostriedky do začiatočných štádií výskumu, čo znamená, že finančné prostriedky musia prísť z verejného sektora. Ak  technologický výskum pokročil, začínajú sa oň zaujímať súkromní investori, avšak i v tejto fáze je dôležitá podpora zo súkromných zdrojov.

Diels dopĺňa, že v Európe je investovanie do zelených technológií rizikovejšie než v USA, nakoľko americký trh je viac otvorený a globálnejší. Panelisti s ohľadom na túto skutočnosť vyzvali vlády členských krajín, aby vytvorili takú sústavu, ktorá bude stimulovať investície a podporí cezhraničné obchodovanie s rizikovým kapitálom.