REACH: Zoznam nebezpečných chemikálií sa zdvojnásobil

Európska chemická agentúra (ECHA) pridala na zoznam vysoko nebezpečných látok ďalších 14 chemikálií, čím sa ich doterajší počet rozšíril na 29.

Ak je látka zaradená na zoznam nebezpečných chemikálií, pre obchodovanie s ňou musí EÚ vydať autorizáciu, definuje chemická legislatíva REACH. Súčasne, ak sa nejaká chemikália ocitne na zozname, pre firmu, ktorá ju vyrába alebo s ňou obchoduje, to znamená potrebu dodržať niekoľko právne záväzných pravidiel – z hľadiska spotrebiteľa je najvýznamnejšou povinnosť uviesť na obale podrobné bezpečnostné informácie.

Na zoznam pribudnú v blízkej budúcnosti pravdepodobne ďalšie chemikálie. Jeho súčasná dĺžka – 29 chemikálií – je iba zlomok zo zoznamu „REACH SIN List“, ktorý vytvorili mimovládne organizácie a ktorý hovorí až o 270 látkach, ktoré sú vysoko nebezpečné pre človeka alebo životné prostredie.

Chemický priemysel rovnako predpokladá, že na zoznam budú pribúdať ďalšie chemikálie, no zoznam by sa mal naplniť podľa podnikateľov niekde pri čísle 150. Chemická legislatíva sa bude „usilovať nájsť rovnováhu niekde medzi prvým oficiálnym zoznamom a zoznamom mimovládnych organizácií“, uviedol pre EurActiv predstaviteľ chemickej loby.

O vytváranie zoznamu nebezpečných látok majú záujem i viaceré členské krajiny. Napríklad neformálna skupina, ktorú tvoria Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Švédsko, začala v marci 2009 vypracúvať metódu predbežného skenovania chemických látok. Krajiny tak chcú pomôcť ostatným členským štátom upriamiť ich pozornosť na nebezpečné chemikálie.

Chemický priemysel však môže očakávať sprísnenie regulácie. REACH v súčasnej dobe neošetruje oblasť nanotechnológií. Faktom však je, že jedna a tá istá chemická látka môže mať rozdielne vlastnosti a dôsledky pre zdravie a životné prostredie ak sa vyrobí vo forme štandardnej častice a ak vo forme nanočastice. V súvislosti s nanotechnológiami dezignovaný komisár pre životné prostredie počas vypočutia pred poslancami EP vyhlásil, že „stáva sa zrejmým, že REACH nepostačuje“.