Rok 2013 bude dosiaľ najteplejší

„Je veľmi pravdepodobné, že rok 2013 bude jedným z 10 najteplejších rokov od začiatku meraní v roku 1850 a teplejší ako rok 2012“, uviedol 20. decembra britský MET Office.

 Budúc rok bude medzi 0,43 a 0,71 stupňa Celzia teplejší ako dlhodobý globálny priemer 14 stupňov (1961-1990). Najpravdepodobnejší odhad je nárast o 0,57 stupňa.

Predpoveď sa zakladá na výskume MET Office ako aj na údajoch University of East Anglia, Goddard Institue for Space Studies pri NASA a  US National Oceanic and Atmospheric Administration.

Rastúce teploty môžu byť spôsobené prirodzenou variabilitou klímy a globálnym otepľovaním spôsobeným emisiami skleníkových plynov, hovorí meteorológ Dave Britton.

Britton vysvetľuje, že vyššia priemerná globálny teplota neznamená, že v každom regióne sveta bude nevyhnutne teplejšie, keďže zmeny klímy sa prejavujú rôzne v rôznych častiach sveta.

Podľa údajov Svetovej meteorologickej organizácie je bolo 12 globálne najteplejších rokov zaznamenaných od roku 2001.

Už rok 2011 bol vyhodnotený ako najteplejší od začiatku meraní o 0,54 stupňa Celzia. Končiaci rok 2012 bol v poradí deviatym najteplejším s nárastom o 0,45 oproti dlhodobému priemeru.

Väčšina vedcov je toho názoru, že šplhajúce sa teploty sú výsledkom emisií uhlíkových plynov vznikajúcich spaľovaním fosílnych palív, teda ľudskou činnosťou. To môže viesť k nárastu hladiny oceánov a k extrémnemu počasiu. Ako príklad sa uvádza októbrová superbúrka Sandy, ktorá zasiahla východné pobrežie USA, najmä New York.  

Uniknutá správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy naznačuje, že priemerné globálny teploty budú do roku 2010 o viac ako 2 až 4,8 stupňa vyššie.

Nízko položené ostrovy a krajiny citlivé na zvyšujúcu sa hladinu oceánov a morí, záplavy a hurikány sa snažia pôsobiť na rozvinuté krajiny, aby obmedzili produkciu emisií skleníkových plynov, čo by mohlo udržať nárast teploty len na 2 stupňoch počas tohto storočia.

V roku 2011 dosiahla produkcia CO2, ktorú potiahla najmä Čína rekord, hovoria údaje Medzinárodnej energetickej agentúry z mája tohto roku. Konferencia OSN o klíme sa tento mesiac skončila len s malými výsledkami.