S emisiami sa bude obchodovať spoločne až neskôr

Európska komisia predstavila tento týždeň (6.4.) návrh nariadenia, podľa ktorého by sa v rámci EÚ vytvoril spoločný systém pre obchodovanie s emisiami. S povolenkami by sa tak od roku 2013 neobchodovalo na národnej úrovni, ale na európskej.

Návrh nariadenia však dáva členským krajinám možnosť požiadať o dočasnú výnimku, podľa ktorej by mohli s emisiami obchodovať na národnej úrovni až do roku 2016.

Výnimka sa do návrhu nariadenia dostala na naliehanie Nemecka a Veľkej Británie. Spoločne s Poľskom a Španielskom vytvorili tzv. blokujúcu menšinu. Na druhej strane, ostatných 23 členských krajín je za jednotný systém obchodovania.

Komisia pôvodne počítala s jednotnými pravidlami pre všetky krajiny hneď od roku 2013. Podľa hodnotiacej štúdie, ktorú priložila k návrhu, centralizovaný prístup je „najvhodnejším modelom“ pre obchodovanie s povolenkami, ktorý minimalizuje náklady a celý proces zjednodušuje.

Experti tvrdia, že výnimka, ktorú presadili štyri krajiny, nie je veľmi dôležitá, pretože cieľom návrhu nariadenia i tak ostáva smerovanie k spoločnej platforme.

„Toto nariadenie ide správnym smerom,“ vyhlásil Sanjeev Kumar z environmentálneho think-tanku E3G. Obdobie pre uplatňovanie výnimky považuje za kompromis. „Pre Španielsko a Poľsko nie je cenovo efektívne vytvárať nové platformy pre obchodovanie na dva alebo tri roky,“ doplnil.

Ak by neexistoval centralizovaný systém pre obchodovanie s emisiami, v budúcnosti by to komplikovalo vyjednávanie o naviazaní európskej schémy ETS s inými podobnými systémami vo svete.