Separovať odpad? Úplná Pohoda…

Na trojdňovom festivale Pohoda, ktorý sa začína zajtra na letisku pri Trenčíne, sa pokúsia o rekord v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí. V sektore neziskových organizácií bude stáť obrovský zberný kontajner. Účastníci si môžu tipnúť konečné množstvo.

Okrem toho bude vo všetkých priestoroch festivalu a festivalového mestečka rozmiestených 150 kontajnerov na plasty, 58 na papier a kov a 160 na ostatný odpad. Separovanie odpadu bude už tretí rok možné vďaka oprávnenej organizácii ENVI-PAK a Ministerstvu životného prostredia SR. Viac než 30 000 návštevníkov i obchodníkov a stánkarov sa bude môcť správať ekologicky, triediť odpad, a tak sa postarať o jeho recykláciu a opätovné využitie.

„Veríme, že ľudia budú na festivale rovnako ekologicky uvedomelí, ako tomu bolo na predchádzajúcich dvoch ročníkoch. Množstvo vyseparovaného odpadu sa každým rokom zvyšuje. Kým v roku 2007 ho bolo 8,7 tony, v roku 2008 návštevníci vytriedili až 13,6 tony odpadu. Dúfame, že tento trend zostane a tento rok bude vyseparovaná ešte väčšia časť odpadu,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK.