Slovensko tvrdí, že obehové hospodárstvo má zmysel

Zdroj: TASR

Dnešné európske a slovenské hospodárstvo je založené predovšetkým na využívaní veľkého množstva zdrojov a materiálov. Len v EÚ tak podľa Eurostatu ročne vyprodukujeme približne 2,5-3 miliardy ton odpadov.

Obehové hospodárstvo, ktorého legislatívny rámec v súčasnosti prepracováva Európska komisia, má za úlohu predovšetkým minúť čo najmenej zdrojov v celom spotrebnom reťazci a udržať produkty v „obehu“ čo najdlhšie. To znamená, že produkty musia spoločnosti navrhnúť tak, aby boli trvácne, dali sa opraviť a po skončení ich životnosti sa mohli demontovať, recyklovať a energeticky využiť.

Hoci Slovensko do značnej miery zaostáva za zvyškom Európy v miere recyklácie odpadov a namiesto zhodnocovania skôr odpad skládkuje, prechod na obehové hospodárstvo sa stalo jednou z priorít slovenského predsedníctva Vyšehradskej štvorky.

Predstavitelia rezortov životného prostredia krajín V4 spolu s americkým zástupcom ochrany životného prostredia pre strednú a východnú Európu len nedávno v Tatranskej Lomnici podpísali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali „podporovať obehové hospodárstvo“.

Základom stretnutia s americkými kolegami bolo podľa slovenského ministerstva vymeniť si informácie o tom, ako vnímajú spojenie podnikateľského prostredia s niektorými zákonmi platnými v rámci ochrany životného prostredia. 

„Hovorili sme práve o obehovej ekonomike a o tom, ako uvádzať výrobok na trh tak, aby spĺňal všetky environmentálne kritériá. Spôsob ochrany životného prostredia v USA a Európe je úplne odlišný, je však veľa spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku. Aj prostredníctvom tohto stretnutia sme sa snažili hľadať spoločné body, ktoré nás spájajú a vysvetliť im, prečo Európa ide iným smerom a prečo má také ambiciózne nápady. Európa je lídrom v zelených témach a snaží sa to ukazovať celému svetu,“ zdôraznil slovenský minister Peter Žiga.

EÚ podľa neho tvorí len 15 percent emisií v rámci celého sveta, sama však pri ich znižovaní až tak veľa nezmôže. Preto je podľa Žigu dôležité pritiahnuť do tohto procesu aj ďalšie krajiny mimo EÚ.

V snahách slovenského ministra bude pokračovať jeho český kolega. Česko 30. júna preberie predsedníctvo V4. „Náš rezort bude pokračovať vo vyjednávaní vo viacerých témach, ide najmä o obehovú ekonomiku, ďalej sú to zmeny legislatívy v oblasti odpadu v Európskej únii a dôležitým témami bude aj medzinárodné vyjednávanie v oblasti zmien klímy, zlepšovania kvality ovzdušia a stratégii v ochrane biodiverzity,“ potvrdil český minister životného prostredia Vladimír Mana.

Najväčšie obavy majú výrobcovia

Najväčšie obavy z obehového hospodárstva majú podľa prieskumov výrobcovia. Žiga však pripomenul, že takýto typ hospodárstva vytrovil „za posledných desať rokov okolo dvoch miliónov pracovných miest v rámci Európy“.  Obehová ekonomika má preto zmysel ale  „musia ju adoptovať všetky krajiny Európskej únie (EÚ) a napĺňať jej princípy“.

V obehovom hospodárstve sú konzumenti povzbudzovaní k tomu, aby si ponechali produkty čo najdlhšie. Podľa šéfky britskej charity Wrap Liz Goodwin tak vznikajú obchodné príležitosti v oblasti služieb.

Ako príklad uvádza kórejskú spoločnosť LG Electronic, ktorá najnovšie otvorila viacero „pohotovostí“ pre rôznu elektroniku, kam môže zákazník priniesť svoj rozbitý telefón alebo iný produkt, ktorý bude vzápätí „vyšetrený“ technikom. Ďalším príkladom je výrobca áut Rolls-Royce či Jaguár Landrover, ktorý v rámci výrobného procesu nových modelov využívajú recyklovaný hliník až do výšky 50 percent.

Podľa „praotca“ konceptu recyklačnej spoločnosti Waltera Stahela „ak chce podnikateľ otvoriť výrobný závod na to, aby zarobil peniaze, mali by sme namietnuť, že môže zarobiť 5-krát toľko otvorením „opravovacieho“ závodu.“

Ako sa zapojiť?

Európska komisia dnes organizuje konferenciu Obehové hospodárstvo: posilnenie podnikania, redukcia odpadu, ktorá má za cieľ podporiť prebiehajúcu verejnú konzultáciu o podobe obehového hospodárstva.

Do konzultácie sa môžete zapojiť aj vy a to do 20. augusta prostredníctvom tohto formulára.