Slovenský trh s emisiami ožije medzi prvými

Po tom ako 19. januára Komisia zablokovala transakcie na európskom spotovom trh s emisnými povolenkami, požiadala členské štáty, aby poskytli informácie o prijatí dostatočných opatrení pre zabezpečenie národných registrov.

Komisia dnes oznámila, že je spokojná so zárukami dohodnutých minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré vo svojich správach potvrdilo prvých päť krajín – Slovensko , Francúzsko , Holandsko , Nemecko a Spojené kráľovstvo. Od zajtra rána (4.2.) tak budú tieto registre plne re-aktivované a vrátia sa do bežnej prevádzky.

Komisia pochválila konštruktívnu spoluprácu s národnými orgánmi a verí, že sa čoskoro obnoví fungovanie aj ďalších častí EÚ ETS. Informácie o re-aktivácii zverejní vždy 24 hodín vopred.

Je možné, že niektoré registre budú uzavreté aj niekoľko týždňov. V susednej Českej republike, kde z registra piatich spoločností zmizlo až 1,306 milióna emisných povoleniek, správca registra odhadol dobu neprístupnosti účtov „najmenej na 6 týždňov.“

Presné nevyhnutné minimálne bezpečnostné požiadavky pre informačné systém EÚ ETS sú dôverné, avšak správca slovenského registra už oznámil, že ako nový bezpečnostný prvok pre svojich klientov zavedie tzv. SMS notifikáciu, ktorá sa využíva napríklad pri internet bankingu.