Sony, Nike, Adidas a iní proti klimatickým zmenám

Krátka správa

Dvanásť veľkých nadnárodných spoločností podpísalo 15. februára Tokijskú deklaráciu. Hovorí o ambícii znížiť mieru emisií CO2 do roku 2050 o 50% v porovnaní s úrovňou v roku 2000. Firmy sa pridávajú k EÚ, Medzivládnemu panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC) a vedcom – klimatológom a k ich boju proti klimatickým zmenám.

Očakáva sa, že produkcia skleníkových plynov dosiahne svoj strop v horizonte 10-15 rokov. Je preto potrebné zamyslieť sa nad tým, ako ju znížiť na čo najmenšiu mieru, myslia si firmy.

Allianz Group, Catalyst, The Collins Companies, Hewlett-Packard Company, Nike Inc., Nokia Corporation, Novo Nordisk, Sagawa Express, Sony Corporation, Spitsbergen Travel, Tetra Pak a Xanterra Parks & Resorts – tieto firmy chcú ísť ako prvé vzorom pre svojich obchodných partnerov a zákazníkov. Náš krok “je založený na viere, že dobrovoľné, akčné a inovatívne úsilie pomôže v boji proti klimatickým zmenám a že náš príklad bude nasledovať viac firiem”, tvrdia.

Dohoda nevytvára žiadny rámec ani sústavu nástrojov na dosiahnutie cieľa. Nie je záväzná, teda má len dobrovoľný charakter.

Tokijská deklarácia je v poradí ďalšou zo série viacerých aktivít podnikateľského sektora. V súčasnosti už prebieha, resp. sa plánuje viacero korporátnych aktivít:

  • Program ochrancov klímy WWF predstavuje partnerstvo, do ktorého vstúpili firmy ako IBM, Lafarge a Johnson&Johnson. Ako cieľ si stanovili do roku 2010 každoročne znížiť mieru tvorbu emisií CO2 o 10 mil. ton.
  • Riaditelia svetových obchodných spoločností sa 21.-26. januára zišli v Davose na Svetovom obchodnom fóre. 12. decembra 2007 sa na Bali zišli zástupcovia 350 globálnych spoločností. Výsledkom oboch stretnutí je výzva na formovanie novej klimatickej dohody, ktorá po roku 2012 nahradí Kjótsky protokol.
  • Najväčšie európske firmy sa 21.-22. februára 2008 zídu v Bruseli na Európskom obchodnom summite (EBS). Budú diskutovať o klimatických a energetických otázkach.
  • Výrobca elektroniky Philips oznámil, že v období 2006 – 2007 zvýšil predaj svojich "zelených produktov" o jednu tretinu.

Aj napriek tomu, že firmy sa v poslednej dobe častejšie zapájajú do environmentálnych programov, téma ochrany životného prostredia sa plne nepremieta do ich aktivít. McKinsey upozorňuje, že ak sa firmy zaujímajú o klimatické témy, je tomu tak preto, že hľadajú ďalšie príležitosti pre vytváranie zisku. Nedostatočnú zaangažovanosť firiem môže mať na svedomí aj nemožnosť predpokladať, akým smerom sa bude uberať harmonizácia environmentálnych politík Spoločenstva.