Spojencom budúceho klimatického režimu sú aj firmy

„Obchodná sféra je pripravená podporiť úspešný výsledok počas COP15 v Kodani, o ktorom si myslíme, že je aj napriek hospodárskemu úpadku možný,“ píšu v spoločnom stanovisku účastníci okrúhleho stola podnikateľov, ktorý sa uskutočnil 17.-18. februára v Kodani a zameral sa na tému klimatických zmien.

Medzi signatármi sa nachádzajú obchodné asociácie a združenia z celého sveta, vrátane tých z EÚ, USA, Číny, Brazílie, Kanady, Indie, Dánska, Kene, Japonska a Juhoafrickej  republiky. Spoločne žiadajú, aby sa vytvorila globálna sústava pre boj s klimatickými zmenami, do ktorej budú zapojené všetky štáty a ktorá „bude klásť rovnakú pozornosť na zmiernenie, prispôsobenie sa a odlesňovanie“. Svetový rámec by mal súčasne „vyvinúť merateľnú, zákonnú a overiteľnú metodiku“ pre monitoring znižovania miery tvorby emisií skleníkových plynov. Takýto monitoring by sa mal stať „prioritou“, uvádzajú firmy.

Ministri financií jednotlivých štátov sveta by sa mali priamo zapojiť do vyjednávaní o novej klimatickej dohode, vyzvali firmy predstaviteľov vlád. Podľa nich je takýto prístup nevyhnutný vzhľadom na súčasné globálne finančné a hospodárske problémy.

Kľúčom k úspechu je ekonomika: „Bez hospodárskej obnovy bude schopnosť svetového spoločenstva prijať ambiciózne kroky iba kompromisná,“ tvrdia podnikatelia. Dopĺňajú však, že podľa nich „bude finančná kríza dočasná“ a na druhej strane „chápu, že klimatické zmeny sú dlhodobou výzvou, ktorá si vyžaduje podobne dlhodobé kroky“.

Hlas svetových firemných združení podporila aj päťdesiatka medzinárodných mimovládnych organizácií. Tie vo svojom spoločnom stanovisku vyzvali lídrov EÚ, aby v Kodani podporili zmysluplnú dohodu o novom klimatickom režime. Mimovládne organizácie píšu: „Nebude žiadnej dohody, pokiaľ bohaté krajiny, ktoré spôsobili klimatickú krízu, nepreukážu odhodlanie investovať verejné zdroje do ochrany klímy doma a v rozvíjajúcich sa krajinách.“

„Vyzývame vás, aby ste hľadeli za krátkodobé záujmy a bojovali za spravodlivé globálne riešenie,“ píšu mimovládky v liste lídrom.  Hlavy vlád a členských krajín vyzvali, aby na jarnom summite (19.-20. marec) „podporili ‘novú zelenú dohodu’, ktorá zabezpečí udržateľnú hospodársku obnovu namiesto vyplácania kaucií za znečisťujúci priemysel“.

Obchodné organizácie tvrdia, že technologické riešenia pre boj s klimatickými zmenami už spravidla existujú a preto sú teraz na ťahu vlády, aby „zdokonalili podporné politiky ako definovanie štandardov, podporu verejno-súkromných partnerstiev, vládneho verejného obstarávania atď“. Navrhujú venovať zvýšenú pozornosť energetickej efektívnosti a odstraňovaniu „kontraproduktívnych daní a taríf“ v čase, kedy sa zdá, že kríza vedie k etablovaniu protekcionistických opatrení.

„Musíme pristúpiť k financovaniu R&D, inovácií a školení a podpore sústav, ktoré umožnia znížiť náklady na transfer a obchodovanie s technológiami,“ doplnili.