Spojené arabské emiráty stavajú prvé „čisté mesto“

Masdar, nachádzajúci sa v emiráte Abu Dhabi, sa má stať novým „Silicon Valley“ pre čistú, zelenú, alternatívnu energiu. Bude domovom 1 500 firiem pôsobiacich v tejto oblasti, bývať v ňom má 40 000 ľudí a ďalších 50 000 má pravidelne dochádzať za prácou.

Projekt mesta bol predstavený zástupcom európskych miest a biznisu na „Open Days“, ktoré sa konajú v Bruseli.

„Masdar bude príkladom najlepších environmentálnych praktík, demonštráciou toho, čo je možné“, tvrdí projektový manažér mesta Sanad Ahmed. Cieľom je dosiahnuť, aby sa 100% energie spotrebovanej v meste vyrábalo z obnoviteľných zdrojov, mesto neprodukovalo žiadne emisie CO2 a žiaden odpad. V meste bude sídliť aj Masdarský inštitút vedy a technológií.

EÚ by chcela, aby mestá prispeli k naplneniu ambicióznych klimatických cieľov. Sú zodpovedné za dve tretiny emisií skleníkových plynov v EÚ, hrajú teda kľúčovú úlohu k zníženiu emisií o 20% do roku 2020.

„Mnohé z technológií, ktoré budú použité v Masdare, budú môcť  byť aplikované v existujúcich mestách“, tvrdí viceprezident General Electric Steve Fludder. „Jediným rozdielom je, že väčšina európskych miest potrebuje tranzíciu.“

Ďalší poukázali na fakt, že staré mestá v Európe by potrebovali obrovské investície do zmien, aby sa vyrovnali ambíciám Masdaru.

Primátor tretieho najväčšieho mesta francúzska – Dunkerque – Michel Delebarre a zástupca primátora Varšavy Jaroslaw Kochaniak upozornili, že mnohé mestá v Európe boli počas druhej svetovej vojny úplne zničené. „Ak by moji predchodcovia mali rovnaké prostriedky a zámery, ako máme dnes, more mesto by bolo zrekonštruované inak.“

Mnohé európske mestá však už prijali rôzne iniciatívy na zníženie environmentálnych vplyvov, či spotreby energie. Podľa Kochaniaka napríklad Varšava pracuje na znížení spotreby energie posledných 5-7 rokov, najmä v oblasti verejnej dopravy a odpadového hospodárstva.

Starosta španielskeho mesta Motril, Carlos Rojas Garcia, spomenul, že jeho mesto chce do roku 2020 získavať z veternej a slnečnej energie 20%. Verejné osvetlenie bolo modernizované, vďaka čomu sa spotreba elektriny znížila o 45%. Ďalšia sa ušetrí reguláciou používania klimatizácie počas leta – teplota vo verejných budovách nebude nikdy „stláčaná“ pod 20°C.

Kľúčová úloha samospráv

Podľa primátorov je pre miestnu úroveň kľúčové vzdelávať občanov o energetickej efektívnosti. „Lisabonská stratégia zabudla na zapojenie ľudí“, vyhlásil Klaus Klipp, generálny tajomník Zhromaždenia európskych regiónov (AER), ktoré združuje 270 regiónov z 33 krajín.

Starosta Dunkerque spomenul verejno-vzdelávací projekt v jeho meste, keď v roku 2004 helikoptéra odfotila všetky budovy v meste na termografickú analýzu. Obyvatelia mohli potom na vlastné oči vidieť energetickú spotrebu a získali subvencie na zníženie energetického odpadu. 

Viceprimátor Kochaniak podčiarkol dôležitosť európskych fondov: "Aj keď EÚ nemá priame kompetencie v mestských záležitostiach, jej kohézna a sektorové politiky v oblasti dopravy, životného prostredia a sociálnych záležitistí, majú vplyv na kapacitu miest zvládať tieto problémy."

Varšava je najväčším príjemcom európskych financií v Poľsku.