Srvátka by mohla byť revolúciou v balení potravín

Medzinárodný výskum, ktorý spolufinancovala EÚ, potvrdil, že riešením pre ochranu potravín pred kyslíkom, vlhkom, chemickou i biologickou kontamináciou , ktorý by zároveň udržal potraviny čo najdlhšie čerstvé by mohlo byť nahradenie drahých petrochemických materiálov vrstvou vyrobenou z vedľajších mliečnych produktov.

Podľa Klausa Nollera z Inštitútu Fraunhofer pre procesné inžinierstvo a balenie (Fraunhofer IVV) nový objav „konečne znamená koniec“ fóliám, ktoré síce udržiavajú čerstvosť potravín, ale sú ťažko recyklovateľné a biologicky rozložiteľné.

Nemecký inštitút počas troch rokov spolupracoval s producentmi mliečnych výrobkov, baliacimi i recyklačnými firmami na projekte „Srvátková vrstva“ v snahe vyrobiť materiál, ktorý by do dvoch rokoch mohol začať nahrádzať biologicky nerozložiteľné materiály. Pilotný projekt v súčasnosti prebieha v Slovinsku.

V prípade úspešnej realizácie by nový produkt prispel k ekologicky šetrnejšiemu nakladaniu s odpadmi a tiež znížil množstvo obalov, ktoré končia na skládkach. Napríklad na Slovensku končí až 80 % komunálneho odpadu práve na skládkach.

Rámcová smernica o odpade vyžaduje od členských štátov, aby do 12. decembra 2013 pripravili vlastné plány predchádzania vzniku odpadov. Staršia smernica o obaloch a odpadoch z obalov zase stanovuje štandardy a ciele pre recykláciu.

Na rozdiel od iných neobnoviteľných materiálov sa tesnenie založené na srvátke ľahko rozpustí  a plast alebo iný obalový materiál možno ďalej recyklovať.
Projekt získal 3,3 milióna eur zo zdrojov 7. rámcového programu a spolupracovalo na ňom 6 krajín – Írsko, Maďarsko, Nemecko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Tajomstvo srvátky

Ako kľúčová ingrediencia pre baliaci materiál sa ukazuje srvátka, ktorá je vlastne zostatkovým produktom pri výrobe syrov či tvarohu.

Noller so svojim tímom použili srvátku v prášku, ktorú vo forme vlhkého náteru aplikovali na nádobu s potravinami. V snahe nájsť optimálne riešenie, tak aby povlak držal pohromade a vydržal aj mechanickú záťaž, pridávali k srvátkovým proteínom rôzne koncentrácie biologických zmäkčovadiel a aditív. Výsledkom pokusov je priesvitné tesnenie schopné blokovať prístup kyslíka, vlhka i kontaminácie rovnako efektívne ako súčasné petrochemické polyméry a možno ho vyrábať za približne rovnakú cenu.

Výsledky sú podľa výskumníkov sľubné. „Dokázali sme vyvinúť zloženie srvátkovej bielkoviny, ktorú možno použiť ako surový materiál pre tenkú bariérovú vrstvu. Taktiež sme vyvinuli ekonomicky uskutočniteľný proces , ktorý možno použiť na výrobu multifunkčných povlakov v priemyselnej škále,“ uviedol  ďalší člen tímu Markus Schmid.

V spoločnostiach, ktoré sa v budúcnosti rozhodnú prejsť na srvátkovú vrstvu, budú podľa výskumníkov stačiť malé úpravy na výrobných zariadeniach. 

Výskumníci sú si tak istí úspechov novej ekologickej technológie, že už požiadali aj o jej patentovanie. Zostáva len dúfať, že európski farmári vyprodukujú dostatok srvátky a prípadný úspech novej technológie balenia potravín neohrozí samotnú výrobu srvátky ako potraviny, či tradičnej slovenskej žinčice.