Štáty možno zastavia odloženie emisných povoleniek

FOTO TASR/CSIRO

Zatiaľ nie je isté či sa Európskej komisii (EK) podarí presadiť jej plán dočasne stiahnuť z trhu 900 miliónov emisných povoleniek (EUA) v období rokov 2013-2015. O takzvanom back-loadingu by mal 13. decembra hlasovať Výbor pre klimatickú zmenu, v ktorom sú zastúpené členské štáty Únie. Vzhľadom k súčasnej neistote by sa EK mohla rozhodnúť  hlasovať o tomto kroku až budúci rok.

„Náš trh s uhlíkom vedie k zníženiu emisií. Kvôli nadmernej ponuke na trhu však ETS nepresadzuje energetickú účinnosť a zelené technológie dostatočne intenzívne. To nie je dobré pre inovácie a konkurencieschopnosť v Európe. Preto ako prvý bezprostredný krok navrhujeme odložiť aukciu 900 miliónov kvót v nasledujúcich troch rokoch. Nemôžeme zaplavovať trh, ktorý je už presýtený. Subjekty na trhu musia mať v tejto otázke jasno ešte do konca roka,“ uviedla komisárka Connie Hedagaard v polovici novembra pri príležitosti predstavenia variantov reformy európskeho trhu s uhlíkom.

Existujúci prebytok pridelených povoleniek na medzinárodných trhoch potvrdzuje aj rozhodnutie slovenskej vlády, ktorá v stredu (28.11.) odobrila návrh enviro-rezortu o predaji prebytočných kvót AAU jednotiek, t.j. podľa Kjótskeho protokolu, Španielsku, príp. aj Rakúsku. Celkovo ide o 27 miliónov nepoužitých jednotiek.

Rozdielnosť  názorov

Pozornosť sa upiera hlavne na Nemecko. S návrhom Komisie síce súhlasí spolkové ministerstvo životného prostredia, ale nie ostatné rezorty vlády.

„Stále zostáva čas, aby sme dosiahli kompromis, ale nie sme príliš optimistickí. Ministerstvo hospodárstva bude pravdepodobne trvať na svojej pozícii,“ citovala agentúra Reuters zdroj z blízkosti ministerstva životného prostredia.

Šéf rezortu hospodárstva Philipp Rösler je proti zásahom do princípov fungovania trhu s uhlíkom.. Uviedol dokonca, že Nemecko by sa mohlo zdržať hlasovania vo výbore.

S predloženým návrhom reformy nesúhlasia ani krajiny Vyšehradskej štvorky, a tiež Rumunsko a Bulharsko.

Ak by sa proti plánu odloženia aukcií 900 miliónov povoleniek postavili len tieto štáty, na zablokovanie plánu by to nestačilo. Aby sa návrh schválil, Komisia potrebuje získať vo výbore 255 hlasov najmenej zo 14 krajín, ktoré by reprezentovali aspoň 62 % obyvateľstva EÚ.

Na back-loading sa skepticky pozerá aj Taliansko. Corrado Clini, minister životného prostredia, uviedol, že je potrebné celý nefunkčný systém EÚ ETS nahradiť uhlíkovou daňou.

Naopak, v júni odklad aukcií povoleniek v liste adresovanom eurokomisárom podporilo aj 13 veľkých energetických firiem, ako Enel, E.On či Statoil.