Súd suspendoval zákaz dovozu tuleních produktov

Zdroj: Flickr

Nariadenie, ktoré bolo vyvrcholením emotívnej kampane za zákaz produktov z tuleňov zabíjaných nehumánnym spôsobom malo vstúpiť do platnosti 20. augusta.

Európsky všeobecný súd však na podnet skupina sťažovateľov, medzi ktorým je inuitská kanadská organizácia, lovci a kožušnícke spoločnosti u Kanady, Grónska a Nórska rozhodla o dočasnej suspendácii platnosti spomínaného nariadenia.

Obmedzenie exportu by sa rovnalo prakticky likvidácii tohto segmentu priemyslu, ktorý je dôležitý pre Kanadu, či Grónsko ale predovšetkým pre kanadské pôvodné komunity – inuitov. S výnimkou pre pôvodné obyvateľstvo, ktorých produkty pochádzajú tradičného lovu a slúžia priamo pre prežitie, ktorá bola do nariadenia zapracovaná nie sú spokojní. Tvrdia, že ich nariadenie poškodí tak či tak pretože okliešti trh pre tieto produkty.

Európska komisia zostala zverejnením rozhodnutia súdu zaskočená. Podľa jej hovorkyne ale nariadenie napriek tomu normálne vstupuje do platnosti. Nemal by sa dočasne uplatňovať na tých, čo , ktorí sa so sťažnosťou obrátili na súd.

S týmto názorom ale nesúhlasí právny zástupca inuitov, ktorí si myslí, že suspendácia platí univerzálne.

Európska rada, Európsky parlament a Komisia majú čas do 7 septembra aby predložili svoje argumenty proti zmrazeniu platnosti nariadenia. Potom bude nasledovať híring na ktorom sa sudca rozhodne, či suspendáciu ponechá v platnosti až do finálneho rozsudku, alebo nie.

Kanadská vláda bojuje s rozhodnutím Únie prijatej na základe odporu voči každoročnému kanadskému komerčnému lovu tuleňov, ktorý je aktivistami považovaný za krutý, aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Kanadská vláda aj iní odporcovia tvrdia, že lov sa deje v rámci zaužívaných pravidiel minimalizujúcich utrpenie zvierat a argumentuje dôležitosťou pre miestnu ekonomiku, nariadenie považujú za diskriminačné.

Pozície

Jedným z mála poslancov EP, ktorý medzi kolegami bojovali proti prijatiu legislatívy bol Peter Šťastný, ktorý ju označil za „totálne neakceptovateľnú, pretože hrubo zasahuje do záležitostí iných krajín“. Podľa neho Európsky parlament v predvolebnom období (bola to jedna z posledných noriem ktoré veľkou väčšinou odsúhlasil pred vypršaním svojho mandátu) podľahol pokušeniu zapáčiť sa voličom.

„Krajiny (v ktorých je rozšírený lov tuleňov) dodržiavajú pravidlá a jediné o čo sa snažia je manažment ich prírodných zdrojov a zamestnanie pre svojich obyvateľov", uviedol vtedy v rozprave. 

Legislatíva podľa neho zničí ľudské životy a ich komunity v odľahlých regiónoch. „Zničí obchodné príležitosti na oboch stranách Atlantiku a vážne poškodí dobré vzťahy s dôležitými obchodnými partnermi. Okrem toho tento návrh porušuje pravidlá WTO.“

Spätne hodnotí tému tuleňov ako „obrovskú lekciu v politike“. „Veľmi ma mrzí, že takým rozhodnutím sa najviac ublížilo chudobným a najzraniteľnejším komunitám, pre ktoré tulene boli hlavným zdrojom príjmov. Je skoro hodnotiť dopady, ale podobný zákaz pred 26 rokmi spôsobil obrovské tragédie. Chudoba, alkoholizmus, samovraždy a migrácia niekoľkonásobne stúpli. Vlády v Kanade a Grónsku čakajú veľmi podobnú situáciu, pričom malé a stredné podniky aj tu v EU stratia veľa pracovných príležitostí“, povedal v rozhovore pre EurActiv.sk