Sulík: Slovensku bude za zákon o odpadoch hroziť infringement

Zdroj: TASR/Michal Svítok

„My vravíme, že Slovensko nepotrebuje nový zákon. Existujúci je dostatočne funkčný a ten pripravovaný má príliš veľa nedostatkov,“ zhodnotil pre EurActiv Sulík, ktorý je členom Európskej strany konzervatívcov a reformistov.

Za najväčší nedostatok slovenského zákona o odpadoch, ktorý poslanci Národnej rady SR vo februári posunuli do druhého čítania, Sulík považuje „vytváranie monopolu pri spracovaní druhotných surovín pre jednu spoločnosť.“  

Podobné pripomienky vzniesla aj Európska komisia, ktorá časti zákona skúmala ešte minulý rok v tzv. vnútrokomunitárnom pripomienkovom konaní. Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie, ktoré sa návrhom zaoberalo, prekážal najmä „osobitný prístup, ktorý slovenské orgány zaujali k zmluvným rokovaniam v oblasti odpadu.“ Problematický mal byť princíp, podľa ktorého môžu oprávnené subjekty uzatvárať zmluvy len s obcami a zásada jedna obec – jedna zmluva.

Slovenská delegácia na čele so štátnym tajomníkom Vojtechom Ferencom v januári zástupcom Komisie objasnila, akým spôsobom chce rezort životného prostredia zabrániť monopolizácii trhu.

„Súčasné zmluvy medzi existujúcimi oprávnenými organizáciami a obcami po zavedení nového zákona už nebudú mať žiadnu právnu ochranu, pretože tieto zmluvy neboli výsledkom verejného obstarávania a predovšetkým tieto subjekty – oprávnené organizácie- nebudú plniť žiadne úlohy v rámci novo zavádzaného režimu,“ objasnil pre EurActiv argumenty Ministerstva životného prostredia hovorca rezortu  Maroš Stano.

Podľa europoslanca Sulíka však obavy Európskej Komisie stále pretrvávajú. „Situáciu bude (Komisia) naďalej monitorovať a je možné, že naštartuje proces takzvaného infringementu,“ doplnil na margo stretnutia so zástupcami európskej exekutívy.

Sulík nevylučuje väčšiu angažovanosť v tomto prípade. „Ja, ako europoslanec môžem požiadať Európsku komisiu, aby zvážila začatie takéhoto procesu. Môj tím práve skúma, či môžeme infringement spustiť po schválení zákona, alebo až po nadobudnutí účinnosti.“

Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita slovenské spoločnosti, ktoré podnikajú na trhu s odpadmi hrajú o čas. „Treba urýchlene konať, pretože, ak by vstúpil tento zákon do účinnosti môže na Slovensku zlikvidovať trhové prostredie,“ myslí si Sulík.