Švédsko je pripravené viesť klimatické vyjednávania

„Pokiaľ bude krajina predsedať, Švédsko bude žiadať od ostatných industrializovaných krajín a rýchlo rastúcich ekonomík, aby spravili to, čo je ich úlohou,“ konštatoval Andreas Carlgren, švédsky minister životného prostredia počas predstavovania priorít Švédska v oblatsi životného prostredia pre nadchádzajúci polrok, kedy krajina predsedá Rade a jej ministerským formáciám.

„V Kodani nedosiahneme dostatočne silnú dohodu o klimatických zmenách, pokiaľ [ostatné krajiny] tiež nevyvinú úsilie,“ podčiarkol minister.

Švédsko sa bude podľa Carlgrenovych slov usilovať o sprísnenie záväzku EÚ, ktorý dnes hovorí o znížení miery tvorby emisií CO2 o 20 percent do roku 2020. Ak sa to predsedníckej krajine podarí, EÚ by mala v rovnakom časovom horizonte znížiť mieru tvorby emisií o 30 percent. Nový záväzok však nemá byť automatický a prijme sa vtedy, ak aj zvyšok sveta uskutoční niektoré kroky smerom k transformácií na nízkouhlíkové hospodárstvo: „Nemôžeme pohnúť touto pákou a posunúť sa z 20 na 30 percent, pokiaľ aj zvyšok sveta neprijme dostatočné záväzky a opatrenia.“

Švédske predsedníctvo bude pripravené zvolávať aj mimoriadne schôdzky ministrov, ak bude existovať podozrenie, že EÚ stráca čas a prijatie ďalších klimatických rozhodnutí je ohrozené. Zatiaľ sú na programe naplánované tieto stretnutia:

 • Stretnutie skupiny krajín G8 a Fóra hlavných ekonomík: 8.-10. júl,
 • Neformálne stretnutie európskych ministrov životného prostredia: 24.-25. júl,
 • Stretnutie UNFCCC: 10.-14. august,
 • Vysoké stretnutie o klimatických zmenách na pôde Valného zhromaždenia OSN: 22. september,
 • Summit UNFCCC v Bangkoku: 28. september – 9. október,
 • Rada ministrov životného prostredia: 23. október,
 • Summit Rady: 29. – 30. október,
 • Stretnutie UNFCCC: 2.-6. november,
 • Summit Rady: 10.-11. december,
 • Svetová klimatická konferencia OSN v Kodani: 7.-19. december,
 • Rada ministrov životného prostredia: 22. december.

Vzhľadom na skutočnosť, že klimatická politika presahuje aj do politík v iných oblastiach, Švédske predsedníctvo chce rozvíjať koncept „eko-efektívnej ekonomiky“. Z tohto pohľadu chápe hospodársku krízu ako príležitosť zintenzívniť klimatické úsilie a v dôsledku rozvoja a rozširovania nových environmentálnych technológií stimulovať hospodársky rast.

Vo všeobecnosti, od Švédskeho predsedníctva sa v environmentálnej oblasti očakáva mnoho. Okrem iného to vyplýva aj zo skúsenosti z predošlým predsedníctvom tejto krajiny v roku 2001, kedy sa Švédsko aktívnej pričinilo o úspech rokovaní, ktoré neskôr viedli k vstupu Kjótskeho protokolu do platnosti. Po tom, ako sa americký prezident George W. Bush stiahol z rokovaní, predstavitelia Švédska absolvovali turné po hlavných mestách ostatných krajín, na ktorom vysvetľovali, že Kjótsky protokol je potrebný a svet zaň nemá žiadnu inú náhradu. Okrem iných presvedčili aj dvoch kľúčových signatárov – Rusko a Japonsko.