Ťažba dreva v chránenom pralese je nezákonná, Varšave hrozia pokuty

Ťažba dreva v Bielovežskom pralese, domove európskeho bizóna, je podľa Európskeho súdneho dvora nezákonná. [Shutterstock]

Ťažba dreva v chránenom Bielovežskom pralese bola v rozpore so zákonom Únie, rozhodol Súdny dvor EÚ. Ak poľská vláda nepodnikne potrebné kroky, budú nasledovať vysoké pokuty.

Súdnor dvor vydal dlho očkávané rozhodnutie v utorok (17. apríla).

Ešte v apríli minulého roka vydala Európska komisia odôvodnené stanovisko, v ktorom žiadala Poľsko zastaviť rozsiahly výrub stromov v Bielovežskom pralese. Na splnenie podmienok malo jeden mesiac.

Varšava požiadavku nesplnila. Komisia preto posunula prípad pred Súdny dvor EÚ. Vzhľadom na rozsah výrubu zároveň žiadala, aby súd vydal predbežné opatrenie na okamžité zastavenie ťažby.

Súdny dvor EÚ nariadil zastavenie výrubu stromov v poľskom Bielovežskom pralese

Opatrenie zostane v platnosti, kým EÚ nepreštuduje argumenty poľskej strany.

Rozhodnutie súdu o nezákonnej ťažbe dreva nadväzuje na stanovisko, ktoré vo februári vydal generálny advokát Yves Bot. Predpokladalo sa, že súd nepôjde proti tomu názoru a podporí jeho argumenty.

Domov európskeho bizóna

Bielovežský les je najväčším európskym pralesom, ktorý sa tiahne územím východného Poľska až po Bielorusko. Žije tu niekoľko chránených živočíšnych druhov, vrátane európskeho bizóna.

Je jedným z posledných pozostatkov pôvodného lesa, ktorý v minulosti pokrýval rozsiahle oblasti na severe Európy. Od roku 2011 je uznaný za prírodné dedičstvo UNESCO.

Les je chránený aj podľa legislatívy EÚ Natura 2000 a smernice o vtákoch. V takýchto oblastiach sú všetky hospodárske aktivity zakázané.

Komisia žaluje Poľsko pre výrub v Bielovežskom pralese

Európska komisia žiada, aby Poľsko prestalo s rozsiahlym výrubom v Bielovežskom pralese. Prípad posunula pred Súdny dvor.

Argument lykožrútom

Ťažbu dreva povolil v roku 2016 poľský minister životného prostredia Ján Szyszko. Argumentoval tým, že sa v mŕtvych stromoch v pralese premnožil lykožrút.

Tento druh chrobáka je však v tomto lese endemický a nepatrí medzi škodcov.

Environmentálne skupiny podali sťažnosť na Európsku komisiu, keď sa ťažba dreva v chránenom pralese strojnásobila. Komisia postúpila prípad Súdnemu dvoru EÚ, ktorý sa ním zaoberal od polovice roka 2017.

Súd zamietol tvrdenia z Varšavy, že ťažba dreva bola nutná kvôli lykožrútovi a že išlo o otázku „verejnej bezpečnosti“.

Poľská výhovorka na lykožrúta neobstála na európskom súde

Súdny dvor Európskej únie opätovne potvrdil, že ťažba starodávnych lesov v Poľsku je v rozpore s právnymi predpismi EÚ. Spor medzi Bruselom a Varšavou sa predlžuje a Poľsku hrozia pokuty.

Odstránenie smrekov a borovíc, ktoré sú prirodzeným biotopom chrobáka, je naopak škodlivé pre životné podmienky všetkých živočíšnych druhov, ktoré sú chránené aj podľa európskej smernice o biotopoch. Uvádza to aj poľský plán starostlivosti o lesné hospodárstvo z roku 2015.

„Boj sa ešte neskončil“

Podľa ClientEarth, jednej z environmentálnych skupín, ktoré od začiatku upozorňujú na tento prípad, je rozsudok za „obrovské víťazstvo pre všetkých obhajcov Bielovežského pralesa“.

Výkonný riaditeľ James Thornton upozorňuje na to, že „boj sa ešte neskončil“. Vyzýva Poľsko, aby rozšíril súčasnú chránenú oblasť na celý les.

Poľská vláda musí teraz vyhovieť rozhodnutiu Súdneho dvora. Ak tak neurobí bude čeliť vysokým pokutám – od 4,3 milióna eur po niekoľko desiatok miliónov. Proti verdiktu, ktorý platí od 17. apríla sa poľská vláda už nemôže odvolať.