Tohtoročné lesné požiare sú horšie než minulé

Odhad, ktorý vytvoril Európsky informačný systém pre lesné požiare (EFFIS), predpokladá, že tohtoročné lesné požiare už stihli napáchať viac škôd, než lesné požiare za celý uplynulý rok spolu. Pre porovnanie, v roku 2008 zhorelo 180 tis. hektárov lesov v Európe, pričom za necelých 8 mesiacov v tomto roku zhorelo už 200 tis hektárov.

V najväčšej miere lesné požiare vyčíňali na území Španielska a Talianska. Menšie, ale stále dostatočne ničivé požiare sa vyskytli aj vo Francúzsku, Grécku a v Portugalsku. Pod ich veľký rozsah sa podpísalo najmä suché a horúce počasie v druhej polovici júla.

Rozsah škôd, ktoré napáchajú lesné požiare, monitoruje EFFIS prostredníctvom satelitných snímok. Systém je schopný identifikovať zhorené plochy, ktoré majú väčšiu rozlohu ako 40 hektárov. Tým sa dosiahne, že celkovo sa monitorujú tri štvrtiny zo všetkých lesných požiarov. Zvyšok sú menšie lokálne požiare, ktoré sa podarí požiarnikom zvládnuť a nenapáchajú veľké škody.

I keď lesné požiare za osem mesiacov v tomto roku zničili už 200 tis. hektárov lesov, je to hlboko pod dlhodobým ročným priemerom. Štatistika, ktorá sa počíta od roku 1980, hovorí, že požiare v južných oblastiach Európy zničia každý rok 484 tis. hektárov lesa. V porovnaní s týmto údajom sú škody za minulý rok v sledovanom období historicky najnižsie, tento rok zatiaľ netvoria ani polovicu priemeru.

EFFIS, ktorý je výsledkom spolupráce Spoločného výskumného centra (JRC) a Generálneho riaditeľstva EK pre životné prostredie (DG ENVI), vydáva každý rok správu "Lesné požiare v Európe".