Tokio: EÚ má v emisej politike neférovú výhodu

Japonsko žiada, aby nová globálna klimatická dohoda neporovnávala úroveň emisií s rokom 1990, ako to robí Kjótsky protokol, ale s rokom 2005. V praxi by to mohlo znamenať menej prísne obmedzenia emisií.

Platnosť Kjótskeho protokolu skončí v roku 2012 a o novej globálnej klimatickej dohode sa ešte rokuje. Európska únia presadzuje, aby obsahovala záväzné znižovanie množstva emisií, a aby ich úroveň porovnávala s rokom 1990. Tokio to však považuje za nespravodlivé –EÚ integrovala krajiny zo strednej a východnej Európy, ktorých emisie v 90. rokoch klesali v dôsledku poklesu priemyselnej výroby, preto je pre ňu jednoduchšie splniť limity, než pre iné vyspelé ekonomiku ako Japonsko, USA či Austráliu.

„Porovnanie s úrovňou roku 1990 je mimoriadne neférové, a to je postoj japonskej vlády. Férové by bolo, aby bol ako základný rok určený 2005“, povedal podľa agentúry AP v pondelok japonský minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Takao Kitabata.

Podľa Kitibatu by s rokom 1990 len ťažko súhlasili aj krajiny ako Čína a India.

Kjótsky protokol nevyžaduje od rozvojových krajín žiadne znižovanie emisií – zaväzuje k nemu len 36 vyspelých ekonomík. Krajiny ako Čína a India sa však rýchlo dostávajú medzi najväčších svetových producentov emisií a tak je veľmi pravdepodobné, že ich globálna klimatická politika po roku 2012 zasiahne.