Únia pripravuje zmeny v obchodovaní s emisiami

Podľa Kjótskeho protokolu môžu vyspelé krajiny naplniť niektoré zo svojich klimatických cieľov investovaním do projektov redukcie uhlíka v rozvojových krajinách, a to vďaka Mechanizmu čistého rozvoja (CDM). Toto opatrenie funguje za podmienky, že je zaručená „doplnkovosť,“ tj. že bez zahraničnej finančnej podpory by sa zníženie emisií nedosiahlo. Systém CDM si vyslúžil kritiku, pretože kritérium doplnkovosti sa zneužíva.

Spoločnosti v Európskej schéme obchodovania s emisiami (EU ETS) nemusia investovať len do znižovania vlastných emisií. Časť svojich emisných záväzkov môžu nahradiť nákupom lacnejších medzinárodných kreditov znižovania emisií v rozvojových krajinách.

Pochybnosti o efektívnosti CDM

V auguste Výkonná rada CDM pozastavila vydávanie kreditov niekoľkým čínskym spoločnostiam, ktoré likvidovali skleníkový plyn HFC-23. Mimovládne organizácie priniesli dôkazy, že koncentrácia HFC-23 v skutočnosti v dôsledku zneužívania CDM vzrástla a pre mnoho investorov sa tieto projekty stali výnosným zdrojom príjmov. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie OSN či zaregistrované projekty neviedli k umelému navýšeniu CDM kreditov.

Komisia chce úpravu, aj keď nestíha

Komisia v súčasnosti dokončuje návrh obmedziť použitie kompenzácií z priemyselných projektov v schéme ETS po roku 2012.

Pôvodne plánovala dokončiť text návrhu  do začatia klimatickej konferencie v Cancúne, ale včera (24.11.) oznámila, že tak urobí až počas dvojtýždňového summitu. Akonáhle bude návrh pripravený, Komisia ho rozošle členských krajinám.

V utorok 23.11. Európska ľudová strana (EPP), ktorá je s počtom 265 europoslancov najväčšou skupinou v Európskom parlamente, vyzvala členské štáty k prijatiu spoločných unilaterálnych obmedzení pre projekty priemyselných plynov ešte pred rokom 2012.

Podľa EPP už spotrebitelia platením svojich účtov za elektrinu prispeli sumou  €1,5 miliardy na projekty, ktoré likvidujú nebezpečný HFC-23. Zavedením limitov by sa mohli vyhnúť zaplateniu ďalších 3,5 miliardy eur. Odhad EPP je že, do roku 2012 budú vydané kredity HFC-23 v hodnote viac ako €5 miliárd, aj keď skutočná hodnota procesu deštrukcie je len okolo €80 miliónov.

Richard Seeber (Rakúsko, EPP) povedal, že kredity „priniesli nepredvídateľné výnosy hŕstke spoločností v Číne, Indii a ďalších krajinách.“

Zvýšená aktivita pred Cancúnom

Výkonná rada CDM sa stretne tento týždeň, aby ešte pred summitom v Cancúne vyriešila projekty HFC-23. Tiež sa očakáva, že sa bude zaoberať dočasne pozastavenými projektmi.

Environmentálna skupina CDM Watch uviedla: „Ak Výkonná rada drasticky nenapraví zvrhlé motívy pre projekty HFC-23, riskuje poškodenie svojej reputácie a reputácie CDM ako celku.“ To by prinieslo pochybnosti o tom, či členovia rady „sú úprimne ochotní a schopní posilniť environmentálnu integritu samotného mechanizmu, ktorý majú chrániť.“

Revízia mechanizmu CDM je súčasťou požiadaviek EÚ, za ktorých je ochotná prijať druhé kolo záväzkov Kjótskeho protokolu. Únia žiada zlepšiť environmentálnu integritu a riadenie celého systému a zaviesť „testy doplnkovosti,“ prostredníctvom ktorých by projekty museli dokázať, že bez zahraničných investícií by k obmedzeniu emisií nedošlo.

Ďalšie kroky

22.-26. november 2010 – stretnutie Výkonnej rady CDM v Cancúne

29. november – 10. december 2010 – klimatická konferencia v Cancúne