Úniu lákajú nerastné suroviny v Afrike

Podľa eurokomisára pre priemysel Antonia Tajaniho africké krajiny často charakterizujú zahraničnú pomoc slovami: „Číňania nám stavajú mosty a Európania posielajú pozorovateľov volieb.“

Tento prístup by sa mal podľa komisára zmeniť novou stratégiou pre nerastné suroviny, ktorá bude publikovaná na konci januára 2011.

Návrh stratégie, do ktorej mal EurActiv možnosť nahliadnuť, zdôrazňuje, že Únia by sa mala v Afrike viac angažovať prostredníctvom priamych investícií do budovania infraštruktúry.

V dokumente sa píše: „Európska komisia a Európska investičná banka v spolupráci s africkými krajinami by mohli vyhodnotiť potenciál pre propagáciu najvhodnejšej infraštruktúry s cieľom prispieť k rozvoji týchto krajín a uľahčiť dodávky nerastných surovín.“

Tento nový prístup nemá replikovať čínsku stratégiu, ktorú EÚ často kritizuje za zanedbávanie ekologických otázok a porušovanie ľudských práv. „Náš prístup skombinuje čínsky dôraz na infraštruktúru s tradičnou politikou pomoci,“ vyjadril sa pre EurActiv blízky spolupracovník komisára Tajaniho.

Základom pre spojenie výhod z ťažby pre európskych investorov aj afrických obyvateľov je podľa návrhu stratégie lepšia správa verejných záležitostí v štátoch Afriky.

30. novembra skončil v Tripolise 3. summit EÚ-Afrika, ktorý priniesol ďalší pokrok v dialógu Únie s africkými krajinami. Do výsledného akčného plánu pre obdobie 2011-2013, na vypracovaní ktorého sa momentálne pracuje, má byť zahrnutá aj spoločná stratégia pre nerastné suroviny.

Ako sa vyrovnať Číne?

Návrh stratégie EÚ pre nerastné suroviny obsahuje množstvo opatrení, ktoré by mali odstrániť nespravodlivé praktiky Pekingu, z ktorých Únia Čínu obviňuje.

Ohromný rast čínskej ekonomiky zmenil Čínu na najväčšieho spotrebiteľa kovov na svete, čím sa znížil objem dostupných zdrojov a zvýšila sa cena kovov pre európske firmy. Zároveň Peking znervózňuje Európu obmedzovaním prístupu firiem EÚ k svojim zdrojom, predovšetkým vzácnym zeminám.

Únia, Spojené štáty a Mexiko sa v júni 2009 sťažovali na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na obmedzenia čínskeho exportu v oblasti vzácnych zemín a uprednostňovanie domáceho oceliarstva a chemického priemyslu.

Začiatkom novembra tiež eurokomisár pre obchod Karel De Gucht pohrozil zavedením opatrení voči krajinám, ktoré bránia firmám z EÚ v prístupe k nerastom.

Čína je zodpovedná za 97% svetovej produkcie kovov vzácnych zemín, ktoré sú podstatné napríklad pre výrobu supervodičov a batérií elektromobilov. Zároveň má tiež 70-90 percentný podiel na ťažbe antimónu, grafitu, horčíku a volfrámu, ktoré boli označené za kritické pre hospodárstvo EÚ.

Spravodajca Európskeho parlamentu pre oblasť nerastných surovín Reinhard Bütikofer (Nemecko, Zelení) si myslí, že Únia by mala zmeniť svoju politiku. Bütikofer poukázal na to, že „namiesto vyhrážania sa Číne súdnymi spormi s neistým výsledkom by sme jej radšej mali ponúknuť zelené technológie, ktoré potrebujr, výmenou za ľahší prístup k ich zdrojom.“

Na tento komentár nemenovaný spolupracovník Tajaniho reagoval: „Je to dôležitý príspevok, ktorý vezmeme do úvahy, avšak nemali by sme zabudnúť na to, že poskytnutím našich technológií Číne, stratíme svoju konkurenčnú výhodu v oblasti zelenej ekonomiky.“

Hromadenie zásob surovín

Nech už Únia v snahe vyrovnať sa čínskej konkurencii príjme akúkoľvek stratégiu, aktuálny návrh dokumentu vyzdvihuje dôležitosť vlastných európskych ťažobných kapacít za súčasného rešpektovania environmentálnych záväzkov.

Ako jedna z možností sa ukazuje hromadenie kľúčových surovín. Dosiaľ si EÚ vytvárala len zásoby ropy pre prípad možnej krízy. USA, Japonsko a Južná Kórea majú tiež zásoby ďalších minerálov, aj keď skôr z vojenských a nie ekonomických dôvodov.

Návrh stratégie uvádza:„Komisia je pripravená preskúmať spolu s členskými štátmi a zástupcami priemyslu vhodnosť, uskutočniteľnosť a pridanú hodnotu možného programu vytvárania zásob.“

„Mestská ťažba“ a recyklácia exportu

Stratégia pre nerastné suroviny tiež zdôrazňuje „mestskú ťažbu“, inými slovami, opätovné použitie surovín z odpadu. Štúdia OSN hovorí o tom, že 41 mobilných telefónov obsahuje rovnaké množstvo zlatá ruda.

Recyklácia preto môže priniesť európskemu priemyslu ďalšie zdroje. Najprv ale bude potrebné vyriešiť niekoľko problémov ako sú „únik prostredníctvom ilegálneho ekologického dumpingu odpadu, prekážky vo fungovaní vnútorného trhu recyklácie, neadekvátne inovácie v recyklácii,“ pokračoval Bütikofer.

Práve tieto i ďalšie záležitosti bude riešiť budúcoročný legislatívny návrh, ktorý má presne definovať uskutočniteľnosť inšpekcií štandardov nakladania s odpadmi v štátoch EÚ.

Aby sa podporilo opätovné používanie recyklovaných materiálov a produktov, Brusel uvažuje aj o zavedení certifikácie pre exportu odpadu.

Podľa spravodajcu Európskeho parlamentu sú súčasné záväzky EÚ v oblasti certifikácie exportu odpadu nedostatočné a nezaručujú opätovné použitie materiálov po tom ako prekročia hranice EÚ.

Na druhú stranu, spolupracovník komisára Tajaniho varoval pred prílišným zvýšením štandardov. „Riskujeme, že produkty vyrobené z recyklovaného materiálu nebudeme schopní predať.“

Ďalšie kroky

  • január 2011 – zverejnenie stratégie EÚ pre nerastné suroviny
  • 2011 – očakáva sa legislatívny návrh inšpekcie štandardov odpadov