Uspela prvá európska iniciatíva občanov

Európska iniciatíva občanov (EIO), predstavená v apríli 2012, zavádza do rozhodovania na európskej úrovni prvok priamej demokracie. Umožňuje miliónu občanov zo štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu na predloženie legislatívneho návrhu v oblasti, v ktorej má právomoci.

Petičnú akciu Right2Water podpísalo 1,68 milióna občanov EÚ z 13 členských krajín. Zapojili sa aj Slováci.

Hlavnou ideou iniciatívy Right2Water je, že všetci občania EÚ majú právo na vodu a hygienické zariadenia. Jej organizátori vyzývajú, aby dodávky vody a riadenie vodných zdrojov boli vylúčené z pravidiel vnútorného trhu a liberalizácie a zároveň aby sa zvýšilo úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a hygienickým zariadeniam na celom svete.

Myšlienku zavedenia európskej iniciatívy občanov presadil podpredseda EK Maroš Šefčovič.

„Kvalita vody, infraštruktúra, hygienické podmienky a transparentnosť budú pre ľudí v Európe a v rozvojových krajinách prospešné. Blahoželám organizátorom k úspešnému výsledku,“ vyhlásil slovenský eurokomisár.

„Občania boli veľmi ambiciózni vo svojich požiadavkách a my sme boli ambiciózni pri našej odpovedi.“ Šefčovič dodal, že občiansky návrh nepochybne povedie k revízii existujúcej legislatívy.

Komisia vo svojej reakcii na úspešný podnet občanov prisľúbila zvýšiť úsilie o implementáciu európskej legislatívy, začiatok celoeurópskych verejných konzultácií a oživenie myšlienky referenčného porovnávania kvality vody.

EK zároveň pripomenula, že o prevádzke vodohospodárskych služieb rozhodujú členské štáty. Privatizáciu vo vodárenskom sektore zakázať nemôže. EÚ tak zachová „neutrálny postoj k vnútroštátnym rozhodnutiam o vlastníctve vodárenských podnikov“.

Predstaviteľom iniciatívy Right2Water sa takáto odpoveď Komisie nezdá dostatočná.

„Reakcii Európskej skutočné ambície chýbajú,“ povedal Jan Willem Goudriaan, vice-prezident Right2Water. „Ľutujem, že nevzišiel žiadny legislatívny návrh, ktorý by uznal ľudské právo na vodu.“

Poslanec Európskeho parlamentu za zelených Gerald Häfner bol k reakcii európskej exekutívy tiež kritický. Vyhlásil, že Komisia by minimálne mala načrtnúť kroky, ktoré vo veci podnikne.

„Odpoveď Komisie je nejasná a musí byť rýchlo nasledovaná konkrétnymi návrhmi,“ povedal Häfner.

Otázka prístupu k vode pre občanov únie je obzvlášť problematická v súvislosti s jej zvyšujúcou sa spotrebou. Viaceré medzinárodné organizácie upozorňujú na veľkú a stále rastúcu spotrebu vody v sektore energetiky. [EurActiv.sk, 20. 3. 2014]

EurActiv.sk/TASR/Reuters