V Bonne riešia možnosť, že žiadne „nové Kjóto“ nebude

FOTO TASR/Štefan Puškáš

„S právnym vákuom ide o obrovské nedorozumenie. Mnoho ľudí si myslí, že Kjótsky protokol skončí, ale v skutočnosti to tak nie je. Neexistujú žiadne prekážky, ktoré by bránili obchodovaniu s emisiami v rámci mechanizmu čistého rozvoja,“ hovorí v rozhovore pre agentúru Reuters jeden z hlavných únijných vyjednávačov Artur Runge-Metzer.

V Bonne tento týždeň prebiehajú prípravné klimatické rokovania pred hlavným decembrovým summitom v mexickom Cancúne. Podľa Runge-Metzgera sa vyjednávači chystajú diskutovať aj o alternatívnych riešeniach, ku ktorým by svet musel pristúpiť v prípade, že by sa na právne záväznom nástupcovi Kjótskeho protokolu nedohodli ani na klimatickom summite, ktorý sa odohrá budúci rok v Juhoafrickej republike.

Jednou z možností by podľa neho bolo pridať do Kjótskeho protokolu provizórne dodatky. Zabránilo by to zdĺhavému schvaľovaciemu procesu vo všetkých krajinách. Avšak v prípade niektorých štátov by sa mohli vyskytnúť požiadavky vyplývajúce z národných ústav a je teda možné, že by bolo schvaľovanie rovnako náročné ako ratifikácia nového textu.

Odlesňovanie a kjótske kredity

Napriek tomu, že sa vyjednávači pripravujú aj na krajnú variantu, bonnským rozhovorom dominujú iné témy. Predstavitelia vyspelých a rozvojových krajín sa predovšetkým snažia pohnúť z mŕtveho bodu, na ktorom sa rokovania ocitli po kodanskom summite. Ten namiesto očakávaného právne záväzného textu vyústil v prijatie tzv. Kodanskej dohody, ktorej súčasťou sú iba nezáväzné národné redukčné ciele.

Aj preto sa od nadchádzajúceho cancúnskeho summitu nečaká uzavretie konečnej dohody, ale skôr vyriešenie niektorých sporných tém. Konkrétne ide napríklad o otázky transferu zelených technológií do menej rozvinutých krajín, adaptáciu na zmenu podnebia, vytvorenie systému merania a overovania objemu vypostených emisií alebo problematiku odlesňovania.

Veľkú pozornosť teraz delegáti venujú otázke odlesňovania, respektíve spôsobu započítavania emisií v dôsledku rúbania lesov. Významná je aj otázka ako naložiť s „kjótskymi kreditmi“, ktorých majú štáty ako Rusko a ďalšie postkomunistické krajiny nadbytok v dôsledku masívnej deindustrializácie po páde komunizmu.

Ostrovné štáty vyzývajú k ambicióznym cieľom

Práve tieto témy ostro kritizujú niektoré rozvojové krajiny. Podľa nich dávajú vyspelým štátom do rúk možnosť vyhnúť sa plneniu svojich klimatických záväzkov. V Bonne sa v utorok do týchto „právnych medzier“ pustil Al Binger zastupujúci 43 malých ostrovných štátov, ktorým by v prípade výraznejšieho otepľovania planéty hrozilo vymazanie z mapy sveta.

Ciele po rok 2020, ku ktorým sa vyspelé štáty zatiaľ prihlásili, podľa neho zodpovedajú zníženiu emisií v rozsahu 12 až 18% v porovnaní s rokom 1990. Binger však upozornil, že pokiaľ by štáty využili všetkých právnych medzier, ktoré im súčasný systém umožňuje, emisie by sa reálne znížili iba v rozsahu 1 až 7%. Aliancia malých ostrovných štátov pritom žiada, aby vyspelé krajiny do roku 2020 svoje emisie obmedzili o 45%.

„Pokiaľ k žiadnemu konsenzu o pravidlách nedospejeme, skončí to využívaním kreatívneho účtovníctva a emisie budú stále rásť,“ povedal Binger citovaný agentúrou Reuters.

V otázke odlesňovania majú teraz vyjednávači pred sebou štyri možné metódy výpočtu emisií, hovorí Ruinge-Metzer. Konkrétnu metodológiu však podľa neho musia vybrať ešte pred prijatím záväzných redukčných cieľov. Každá z nich totiž redukčný cieľ nejakým spôsobom ovplyvní. Pokiaľ sa metodológia vyberie dopredu, bude jasné, aké bude mať na zvolený cieľ dôsledky.

Dokument, ktorý by mal slúžiť ako text pre vyjednávania v Cancúne, má byť podľa očakávaní vyjednávačov hotový do konca tohto týždňa.