V Bruseli zatkli 300 environmentálnych aktivistov

Aktivisti organizácie Greenpeace z dvadsiatich krajín vyzvali ministrov financií a hospodárstva, aby neopustili budovy Rady, pokiaľ nepoložia na stôl návrhy financovania boja proti klimatickým zmenám, v rámci ktorých sa vyčlenia prostriedky aj pre chudobnejšie krajiny sveta. Potom zablokovali východy z budovy.

Belgická polícia zatkla asi tri stovky aktivistov, ktorí bránili východu z budovy. Traja boli zranení. Požadovali, aby ministri schválili poskytnutie 35 mld. eur ročne chudobným krajinám.

„Poprední svetoví klimatológovia a vedci sa schádzajú v Kodani, aby povedali svetu, že klimatické zmeny sa dejú rýchlejšie a ničivejšie, než sa predtým myslelo. Naši ministri financií kladú na stôl peniaze pre pomoc bankám a ich manažérom a nie na pomoc pred reálnymi hrozbami, ktorými sú klimatické zmeny a deforestrácia,“ povedal pre kanál Euronews Thomas Henningsen, aktivista a organizátor kampaní Greenpeace.

Ako sa predpokladalo pred stretnutím Ecofinu, ministri sa nedohodli na žiadnych záväzných cieľoch, ani čiastkových. Zhodli sa však, že environmentálne projekty by sa mali financovať vo veľkej miere zo súkromných zdrojov. Vnímajú ich ako „hlavný zdroj nevyhnutných investícií“. Verejné peniaze by mali byť len komplementárnymi prostriedkami, ktoré podporujú súkromné zdroje a povzbudzujú ďalšie úsilie. Čo sa týka konkrétnych finančných nástrojov, zhodli sa, že EÚ bude využívať tie, čo už existujú a nové sa prijmú, len ak budú nevyhnutné.

Greenpeace sa obáva, že pokiaľ sa členské krajiny EÚ nedohodnú na formálnom návrhu, svetová verejnosť to pochopí ako nedostatok odhodlania Spoločenstva pred nadchádzajúcimi svetovými klimatickými rokovaniami v Kodani. Pred stretnutím požadovali konkrétne záväzky iba Poľsko, Maďarsko a Litva (EurActiv 10/03/09). Počas zasadnutia ministrov Holandsko navrhlo, aby sa ako konečný termín pre predstavenie konkrétnych návrhov stanovil júl. Návrh však nezískal dostatočnú podporu.

Aj ďalšie mimovládne organizácie vyslovili na adresu Ecofinu kritiku pre prenášanie zodpovednosti za boj proti klimatickým zmenám na súkromný sektor. Greenpeace dopĺňa, že namiesto „prázdnych sľubov o investíciách zo súkromného sektora, ktoré nemôžu predpovedať“ by mali ministri ponúknuť verejnosti konkrétne programy finančnej podpory.

Aktivisti nesúhlasia ani so súčasnou podobou Mechanizmu čistého rozvoja, ktorý definuje Kjótsky protokol. Esther Bollendorff, klimatická aktivistka Priateľov Zeme Európa, vysvetľuje: „Mechanizmus čistého rozvoja je vo svojej podstate nespravodlivý a zakladá sa na neschopnosti industrializovaných krajín dosiahnuť domáce ciele pre nevyhnutné zníženie emisií.“ Dopĺňa, že takéto nakupovanie emisných kreditov v zahraničí nepredstavuje žiadne stimuly pre Európanov, aby vyvíjali technológie, ktoré pomôžu výrazne znížiť produkciu skleníkových plynov.