V Európe našli rádioaktívny jód

CRIIRAD, nezávislý francúzsky výskumný inštitút pre rádioaktivitu, oznámil objavenie rádioaktívneho jódu v dažďovej vode na juhu Francúzska. Vzorka analyzovaná 28.marca mala úroveň rádioaktivity 8,5 Bq.

Pri paralelnom teste našiel Francúzsky inštitút rádiologickej ochrany a jadrovej bezpečnosti (IRSN) rádioaktívny jód v mlieku. IRSN je národným inštitútom pre monitorovanie jadrových a rádiologických rizík.

Vzorka testovaná 25.marca mala hodnoty 0,11 Bq na liter. Za normálnych okolností by sa v mlieku ani dažďovej vode nemali nachádzať žiadne stopy rádioaktívneho jódu-131.

Jód-131 našli ešte minulý týždeň fyzici aj na Slovensku. Úrad verejného zdravotníctva 31.marca informoval, že jeho koncentrácia v aerosóloch bola 3,1 – 4 Bq na meter kubický, vo forme plynu mohla byť až tri krát vyššia.

Táto koncentrácia je poľa odborníkov stále výrazne pod úrovňou pri ktorej je potrebné vykonávať nápravné opatrenia.

Kumulatívny efekt

Hodnoty namerané v Európe sú veľmi nízke – napríklad v porovnaní so situáciou po výbuchu Černobyľu v roku 1986. Úrady zdôrazňujú, že nie je dôvod pre paniku.

Podľa CRIIRAD však bude kontaminácia vzduchu a dažďovej vody pokračovať minimálnej najbližšie dva týždne. Nezávislý inštitút tvrdí, že spad rádioaktívne Jódu-131 môže nakoniec dosiahnuť až hodnotu stoviek Bq na meter štvorcový, v prípade zlého počasia až niekoľko tisíc.

Na kontamináciou Jódom-131 je mimoriadne citlivá zelenina s veľkým povrchom vystaveným dažďovej vode – ako šalát, špenát a pod.

Podľa CRIIRAD sa nepriama kontaminácia mlieka objavuje u kráv, ktoré sa pásli pod holým nebom. Fakt, že IRSN našiel kontamináciu vo vzorke mlieka odobratej už 25.marca dokazuje, že rádioaktívny mrak zasiahol Európu najneskôr 23.marca.

Rádioaktívny jód-131 je mimoriadne nebezpečný najmä keď je absorbovaný štítnou žľazou, kde môže zvyšovať riziko rakoviny.

Reakcia EÚ

Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA) na otázku EurActivu reagovala, že nie je zapojená do merania úrovne rádioaktivity. Je však v pohotovosti a v prípade žiadosti je pripravená poskytnúť pomoc.

Reakciou Bruselu na zvýšené riziko koordinuje oddelenie Európskej komisie pre energetiku , s podporou Spoločného výskumného centra. Je tiež zodpovedné za legislatívu súvisiacu s úrovňou rádioaktivity v potravinách a, v prípade potreby, za nariadenie bezpečnostných rádioaktívnych testov.

EÚ sa 25.marca rozhodla sprísniť kontrolu potravín a krmív dovážaných z niektorých regiónov Japonska.

Podľa Zelených v Európskom parlamente sú limity EÚ na maximálnu povolenú úroveň radiácie v dovážaných potravinách omnoho menej prísne, než limity, ktoré pre domácu spotrebu uplatňuje Japonsko. Žiadajú preto ich okamžité sprísnenie.