V Prahe o odpadoch

“Bolo by hlúpe urobiť rovnaké chyby, aké spravil niekto pred nami,” komentoval cieľ 4. medzinárodného Kongresu Pro Europe Joachim Quoden, výkonný riaditeľ Pro Europe. Podľa neho sa svetové firmy zastrešujúce systém “ZELENÝ BOD”, ďalší podnikatelia a vedeckí pracovníci stretli v Prahe najmä kvôli diskusii a výmene skúseností.

Mottom stretnutia bolo heslo “Od recyklácie k manažmentu zdrojov.” Vyjadruje, že dôraz netreba klásť len na separáciu a recykláciu odpadu, zvlášť obalov, po použití, ale na ich celý životný cyklus a možnosť ďalšieho zhodnotenia.

Environmentálne témy sa nachádzajú v agende EÚ už 30 rokov, ale Európa a svet stále nemajú “dlhodobý projekt, dlhodobú víziu,” myslí si Bernard Hérodin, prezident Pro Europe. Podľa neho je najlepšou ilustráciou politika EÚ voči obalom. Každá členská krajina s nimi nakladá rôzne a Brusel, hoci “sa hýbe správnym smerom,” nedokáže efektívne tlačiť na výraznejšiu harmonizáciu. Hérodin vidí problém najmä v sústredení sa na čiastkové projekty: “Sústredíme sa na malé tehličky, z ktorých sa síce dá postaviť múr, ale nemožno z nich vybudovať veľký mrakodrap,” uviedol počas tlačovej konferencie pre médiá.

V súčanosti sa v EÚ-27 recykluje približne 55% odpadov. Európska komisia vyjadrila snahu do roku 2020 zvýšiť mieru recyklácie na 75%. Ako však potvrdili viacerí účastníci Kongresu, európski úradníci zvyknú stanoviť ciele bez dostatočne intenzívnych konzultácií s dotknutými stranami a bez zamyslenia sa nad dôsledkami pre jednotlivé krajiny. Hérodin v tejto súvislosti pre EurActiv povedal, že ciele, hoci majú byť ambiciózne,”nemajú byť maximalistické, ale spravodlivé voči každej jednej krajine.”

K systému ZELENÝ BOD sa pripojilo aj Slovensko. Licenciu k európskej známke získala spoločnosť ENVI-PAK, ktorá uplynulý týždeň odštartovala celoplošnú kampaň “Každý môže… triediť odpad.” Generálna riaditeľka Hana Nováková hovorí: „Informovanosť obyvateľov o správnom nakladaní s odpadmi a správnom spôsobe separovania odpadov z obalov považujeme za základnú podmienku efektívneho a ekologického odpadového hospodárstva. Preto ENVI-PAK s podporou členov a klientov realizuje osvetové projekty pre deti a mládež, rodičov. Je tiež partnerom miestnej samosprávy pri budovaní systému separovaného zberu v obciach.” Mediálna osveta potrvá do konca júna (EurActiv 12/05/08)